ΕΡΓΑΣΙΑ >> 23. Διαβάστε το άρθρο «Προγύμναση».

ΠΡΟΓΥΜΝΑΣΗ

Η προγύμναση είναι μια τεχνολογία από μόνη της και αποτελεί ζωτικό κομμάτι της μελέτης της Σαηεντολογίας. Τόσο εσείς όσο και ο συνεργάτης σας θα πρέπει να την κατανοήσετε πλήρως πριν ξεκινήσετε να κάνετε τις εκπαιδευτικές ασκήσεις.

Η καλή προγύμναση μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ της ολοκλήρωσης μιας άσκησης με εξαιρετικά αποτελέσματα και ενός μαθητή που δεν πέρασε καν την άσκηση.

Για να σας διευκολύνουμε να κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε ως προγυμναστής, θα βρείτε πιο κάτω μερικά δεδομένα που θα σας βοηθήσουν:

1. Να προγυμνάζετε μ’ ένα σκοπό.

Να έχετε ως στόχο σας, όταν προγυμνάζετε κάποιον, να κάνει σωστά ο μαθητής την εκπαιδευτική άσκηση· να είστε αποφασισμένοι και να δουλεύετε προς την επίτευξη αυτού του στόχου. Όποτε διορθώνετε το μαθητή ως προγυμναστής, μην το κάνετε χωρίς λόγο, χωρίς κάποιο σκοπό. Να έχετε κατά νου το σκοπό: να αποκτήσει ο μαθητής μεγαλύτερη κατανόηση της εκπαιδευτικής άσκησης και να την κάνει όσο καλύτερα μπορεί.

2. Να προγυμνάζετε με αληθοφάνεια.

Να είστε αληθοφανείς στην προγύμνασή σας. Όταν κάνετε μια ανακοίνωση σ’ ένα μαθητή, κάντε μια πραγματική ανακοίνωση, κι όχι απλώς κάτι που γράφει στο χαρτί ότι θα πρέπει να πείτε. Έτσι, ο μαθητής θα πρέπει να τη χειριστεί ακριβώς όπως τη λέτε, σαν να είναι κάτω από πραγματικές συνθήκες και περιστάσεις. Αυτό δε σημαίνει, ωστόσο, ότι στ’ αλήθεια νιώθετε αυτά που λέτε στο μαθητή, όπως όταν του λέτε: «Πονάει το πόδι μου». Αυτό δε σημαίνει ότι το πόδι σας θα πρέπει να πονάει, αλλά θα πρέπει να το πείτε με τέτοιον τρόπο, ώστε να μεταδώσετε στο μαθητή την ιδέα ότι το πόδι σας πονάει. Κάτι άλλο σχετικά μ’ αυτό είναι να μη χρησιμοποιείτε εμπειρίες από το παρελθόν σας κατά την προγύμναση. Να είστε επινοητικοί στο παρόν.

3. Να προγυμνάζετε με πρόθεση.

Η προγύμνασή σας ως σύνολο, πρέπει να διαπνέεται από την πρόθεσή σας ο μαθητής, μέχρι το τέλος της άσκησης, να έχει επίγνωση ότι τώρα τα πηγαίνει καλύτερα απ’ ό,τι τα πήγαινε στην αρχή. Ο μαθητής πρέπει να έχει το αίσθημα ότι έχει πετύχει κάτι κατά την εκπαιδευτική άσκηση, άσχετα με το πόσο μικρό είναι αυτό. Είναι η πρόθεσή σας, και πάντα θα πρέπει να είναι ενώ προγυμνάζετε, ο μαθητής τον οποίο προγυμνάζετε να γίνει ένα πιο ικανό άτομο και να έχει μεγαλύτερη κατανόηση αυτού πάνω στο οποίο προγυμνάζεται.

4. Κατά την προγύμναση να ασχολείστε μόνο με ένα πράγμα κάθε φορά.

Για παράδειγμα: Όταν κάνετε την ΤR 4 και ο μαθητής φτάσει στο στόχο που έχει οριστεί για την ΤR4, ελέγξτε ξανά, μια μια, τις προηγούμενες ΤR. Σας αντιμετωπίζει; Σας ανακοινώνει την ερώτηση κάθε φορά σαν να είναι δική του και έχει πραγματικά την πρόθεση να τη λάβετε; Οι αναγνωρίσεις του τερματίζουν τους κύκλους επικοινωνίας; Και λοιπά. Αλλά να κάνετε προγύμναση σ’ αυτά τα πράγματα ένα ένα, ποτέ δύο ή περισσότερα την κάθε φορά. Βεβαιωθείτε ότι ο μαθητής κάνει σωστά το καθετί στο οποίο τον προγυμνάζετε πριν περάσετε στο επόμενο εκπαιδευτικό βήμα. Όσο καλύτερος γίνεται ένας μαθητής σε μια συγκεκριμένη άσκηση ή σ’ ένα συγκεκριμένο τμήμα μιας άσκησης, θα πρέπει να απαιτείτε, ως προγυμναστής, ένα υψηλότερο επίπεδο ικανότητας. Αυτό δε σημαίνει ότι θα πρέπει να είστε «πάντα ανικανοποίητοι». Σημαίνει, ωστόσο, ότι ένα άτομο μπορεί πάντα να γίνει καλύτερο, και, μόλις φτάσετε σε ένα ορισμένο επίπεδο ικανότητας, δουλέψτε στη συνέχεια προς ένα νέο, ανώτερο επίπεδο.

Αν δείτε ότι ο μαθητής δυσκολεύεται σε κάποια από τις ασκήσεις, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να τον βάλετε να διαβάσει όλο το κείμενο της άσκησης, να βρει οποιεσδήποτε λέξεις δεν έχει κατανοήσει πλήρως και να τις κοιτάξει στο λεξικό. Αν αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημα ελέγξτε αν έχει κολλήσει σε κάποια από τις προηγούμενες ασκήσεις. Αν ανακαλύψετε ότι συμβαίνει αυτό, πρέπει να γυρίσετε στην προηγούμενη άσκηση από αυτή που κόλλησε και να τον βάλετε να την κάνει μέχρι να την περάσει. Όταν το κάνετε αυτό, ξεκινήστε την επόμενη άσκηση. Την κάνετε κι αυτή μέχρι να την περάσετε και επαναλαμβάνετε και τις τελευταίες ασκήσεις.

Ως προγυμναστής, θα πρέπει να δουλεύετε πάντα με στόχο την καλύτερη και ακριβέστερη προγύμναση. Μην επιτρέψετε ποτέ στον εαυτό σας να κάνει απρόσεχτη προγύμναση, γιατί τότε θα ζημιώνατε το μαθητή σας και σίγουρα, δε θα θέλατε να συμβεί αυτό και σ’ εσάς.

Κατά την προγύμναση, μην εκφράζετε ποτέ κάτι ως γνώμη. Να δίνετε πάντα τις οδηγίες σας ως άμεσες δηλώσεις, αντί να λέτε: «Νομίζω» ή «Μάλλον θα μπορούσε να είναι έτσι» κ.λπ.

Ως προγυμναστής, έχετε την κύρια ευθύνη για την άσκηση και για τα αποτελέσματά της στο μαθητή.

Πότε πότε ο μαθητής θ’ αρχίζει να εξηγεί λογικά και να δικαιολογεί αυτό που κάνει, αν κάνει κάτι λάθος. Θα σας λέει διάφορα «γιατί» και «επειδή». Το να έχετε εκτενείς συζητήσεις σχετικά με τέτοια πράγματα δεν αποφέρει και πάρα πολλά. Το μόνο πράγμα που εκπληρώνει τους στόχους της ΤR και επιλύει τις όποιες διαφορές είναι το να κάνετε την εκπαιδευτική άσκηση. Θα πετύχετε περισσότερα κάνοντάς την παρά συζητώντας γι’ αυτήν.

Στις εκπαιδευτικές ασκήσεις, ο προγυμναστής θα πρέπει να προγυμνάζει με βάση την ύλη που δίνεται στα τμήματα «Πού δίνεται έμφαση» και «Σκοπός».

Αυτές οι εκπαιδευτικές ασκήσεις πότε πότε κάνουν το μαθητή να αναστατώνεται. Υπάρχει πιθανότητα κατά τη διάρκεια μιας άσκησης ένας μαθητής να θυμώσει ή να αναστατωθεί υπερβολικά. Αν συμβεί αυτό, ο προγυμναστής πρέπει να βοηθήσει το μαθητή να ξεπεράσει τον εκνευρισμό του ολοκληρώνοντας την άσκηση αντί να σταματήσει την άσκηση και να αφήσει το μαθητή στη δύσκολη θέση που βρέθηκε. Σε μια τέτοια περίπτωση, το να αφήσετε το μαθητή να κάθεται εκεί θα τον αφήσει περισσότερο αναστατωμένο απ’ ότι θα ήταν αν τον βάζατε να ολοκληρώσει την άσκηση. Σκοπός της άσκησης είναι να διδάξει το μαθητή να επικοινωνεί και κάθε αναστάτωση είναι απλώς συμπτωματική και δεν παίζει κανένα ρόλο σ'αυτήν.

Υπάρχει ένα μικρό πράγμα που οι περισσότεροι άνθρωποι ξεχνούν να κάνουν, κι αυτό είναι, όταν ο μαθητής έχει κάνει την άσκηση σωστά ή όταν έχει κάνει καλή δουλειά σ’ ένα συγκεκριμένο βήμα, να του το λένε. Πέρα από το να διορθώνει κανείς τα λάθη, υπάρχει και το να επαινεί τα σωστά.

Χωρίς αμφιβολία, δίνετε «φλανκ» στο μαθητή για οτιδήποτε ισοδυναμεί με «αυτοπρογύμναση» (όταν ο μαθητής προσπαθεί να διορθώσει τον εαυτό του). Ο λόγος γι’ αυτό είναι ότι ο μαθητής θα έχει την τάση να εσωστρέφεται και θα προσέχει πάρα πολύ πώς τα πηγαίνει και τι κάνει αντί απλώς να το κάνει.

Ως προγυμναστής, συγκεντρώστε την προσοχή σας στο μαθητή και στο πώς τα πηγαίνει και μην ενδιαφέρεστε τόσο για το τι κάνετε εσείς οι ίδιοι ώστε να παραμελείτε το μαθητή και να μην έχετε επίγνωση της ικανότητάς του ή της αδυναμίας του να κάνει την άσκηση σωστά. Είναι εύκολο να γίνετε «ενδιαφέροντες» για ένα μαθητή, να τον κάνετε να γελάει και να κάνετε παιχνίδια. Αλλά η κύρια ασχολία σας ως προγυμναστής είναι να δείτε πόσο καλός μπορεί να γίνει σε κάθε εκπαιδευτική άσκηση και αυτό είναι το σημείο που θα πρέπει να στρέψετε την προσοχή σας· αυτό, και το πόσο καλά τα πηγαίνει.

Σ’ ένα μεγάλο βαθμό η πρόοδος του μαθητή καθορίζεται από το επίπεδο της προγύμνασης. Τα καλά αποτελέσματα δημιουργούν καλύτερους ανθρώπους.

Όταν εσείς και ο συνεργάτης σας κατανοήσετε την προγύμναση τότε είστε έτοιμοι να αρχίσετε τις εκπαιδευτικές ασκήσεις. Το να κάνετε αυτές τις ασκήσεις ακριβώς όπως περιγράφονται είναι το κλειδί για να γίνετε άριστος σ’ αυτές.

Αυτό χρειάζεται πολλές ώρες πρακτικής εξάσκησης ώστε να τις κάνετε τέλεια, αλλά είναι χρόνος που αξίζει τον κόπο να ξοδέψετε. Η κάθε TR πρέπει να εκτελείται μέχρι ο μαθητής να επιτύχει το σκοπό της άσκησης και να μπορεί να κάνει αυτή την TR.

Ένας μαθητής μπορεί να ξοδέψει πολλές ώρες σε κάποια TR πριν φτάσει στο σημείο όπου πραγματικά να αποκτήσει και να διατηρήσει τη δεξιότητα αυτής της TR. Αυτό ισχύει κυρίως για την TR 0 Να Είσαι Εκεί, την TR 0 Αντιμετώπιση και την TR 0 Σκυλοταυρομαχία.

Υπάρχει μια TR η οποία απαιτεί συγκεκριμένο χρόνο για να την περάσετε: στην TR 0 Αντιμετώπιση, ο μαθητής πρέπει να κάνει την άσκηση μέχρι να φτάσει στο σημείο να μπορεί να την κάνει άνετα για δύο ώρες συνέχεια.

Ο προγυμναστής δουλεύει με το μαθητή σε μια συγκεκριμένη TR μέχρι το σημείο όπου ο μαθητής πετυχαίνει να αυξήσει την ικανότητά του να κάνει την άσκηση σωστά. Ωστόσο, αυτές οι TR είναι καλύτερο να γίνουν αρκετές φορές, από την TR 0 Να Είσαι Εκεί μέχρι την TR 4, με τη σειρά, αυξάνοντας κάθε φορά το βαθμό δυσκολίας τους, παρά να κολλήσει ο μαθητής σε μια απ’ αυτές επ’ άπειρον ή ο προγυμναστής να είναι τόσο απαιτητικός στην αρχή ώστε ο μαθητής ν’ αρχίσει να τα πηγαίνει χειρότερα.

Με σκληρή αλλά δίκαιη προγύμναση που γίνεται με τη σωστή βαθμίδωση, ο μαθητής θα ολοκληρώσει αυτές τις TR με τη βεβαιότητα ότι είναι ικανός να εφαρμόζει τη φόρμουλα επικοινωνίας σε κάθε περίσταση που μπορεί να κληθεί να αντιμετωπίσει.

Αυτή είναι μια από τις πιο πολύτιμες ικανότητες που θα μάθει ποτέ.

 

Φύλλο Ανακοινώσεων

Ο προγυμναστής χρησιμοποιεί σποραδικά αυτές τις ανακοινώσεις κατά την Εκπαιδευτική Άσκηση Επικοινωνίας Αρ. 4 Χειρισμός ανακοινώσεων.

Έχω έναν πόνο στο στομάχι.

Το δωμάτιο φαίνεται μεγαλύτερο.

Αισθάνομαι το σώμα μου βαρύ.

Είχα ένα τράβηγμα στο πόδι μου.

Νιώθω σαν να βουλιάζω.

Τα χρώματα στο δωμάτιο είναι πιο φωτεινά.

Νιώθω το κεφάλι μου βαρύ απ’ τη μια μεριά.

Αισθάνομαι υπέροχα.

Φοβάμαι παρά πολύ.

Είσαι το πρώτο άτομο που με άκουσε ποτέ.

Μόλις συνειδητοποίησα ότι είχα πονοκέφαλο για χρόνια.

Αυτό είναι ανόητο.

Έχω πέσει σε μεγάλη σύγχυση.

Έχω ένα διαπεραστικό πόνο στην πλάτη.

Νιώθω μεγαλύτερη ανακούφιση.

Δεν μπορώ να σου πω.

Αισθάνομαι απαίσια, σαν να έχω χάσει κάτι ή κάπως έτσι.

Πο, πο... Δεν το ήξερα.

Μου φαίνεται ότι το δωμάτιο σκοτεινιάζει.

Έχω φοβερή υπερένταση.

Ωραίο το γραφείο σου...

Νιώθω να ζεσταίνομαι πολύ.

Επί τη ευκαιρία, χθες κέρδισα σ’ εκείνο το τουρνουά τένις.

Νιώθω σαν να με σφίγγει το κεφάλι μου.

Πότε πας για κούρεμα;

Νιώθω σαν να είμαι περικυκλωμένος από παντού.

Ποιος θα κερδίσει τον τελικό κυπέλλου;

Αυτή η καρέκλα είναι τόσο αναπαυτική, που θα μπορούσε να με πάρει ο ύπνος.

Σκέφτομαι συνέχεια εκείνο τον μπάτσο που μου έδωσε κλήση σήμερα το πρωί.

Πόση ώρα χρειάζεται να το κάνουμε αυτό;

Έχω φαγούρα στο πρόσωπο.

Αρχίζω να νιώθω υπνηλία.

Πεθαίνω της πείνας. Ας πάμε να φάμε.

Ξαφνικά, νιώθω μεγάλη κούραση.

Αρχίζουν όλα να θολώνουν.

Κουνιέται το δωμάτιο;

Μόλις τώρα συνειδητοποίησα πόσο άδικο είχα σ’ όλη μου τη ζωή.

Νιώθω σαν να έχω ιστούς αράχνης στο πρόσωπό μου.

Με πονάει το αριστερό μου γόνατο.

Νιώθω τόσο ανάλαφρα!

Δεν κάνει ζέστη εδώ μέσα;

Μόλις θυμήθηκα την πρώτη φορά που πήγα για κολύμπι.

Η πλάτη μου με πονάει έτσι εδώ και χρόνια.

Είσαι παντρεμένος;

Νιώθω τόσο μόνος.

Νιώθω λες και δεν μπορώ να μιλήσω.

Το σώμα μου άρχισε να τρέμει.

Πονάνε τα πλευρά μου.

Όλα αρχίζουν να σκοτεινιάζουν.

Δεν κουράζεσαι ν’ ακούς αυτά που λέω;

οι μέθοδοι εφαρμογής μιας τέχνης ή μιας επιστήμης, σε αντιδιαστολή με την απλή γνώση αυτής της επιστήμης ή τέχνης. Στη Σαηεντολογία, ο όρος τεχνολογία αναφέρεται στις μεθόδους εφαρμογής των αρχών της Σαηεντολογίας για την βελτίωση των λειτουργιών της διάνοιας και την αποκατάσταση των δυνατοτήτων του πνεύματος, όπως αυτές αναπτύχθηκαν από τον Λ. Ρον Χάμπαρντ.

βαθµιαία προσέγγιση σε κάτι που γίνεται βήµα-βήµα, επίπεδο-επίπεδο, όπου κάθε βήµα ή επίπεδο µπορεί να επιτευχθεί εύκολα, έτσι ώστε τελικά πολύπλοκες και δύσκολες δραστηριότητες να µπορούν να επιτευχθούν µε σχετική ευκολία. Ο όρος βαθμίδωση είναι επίσης κατάλληλος και για καθένα από τα βήµατα που γίνονται με µια τέτοια προσέγγιση.