ΕΡΓΑΣΙΑ >> 27. Διαβάστε: «Οργάνωση και Ηθικό».

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟ

Τα βασικά στοιχεία της οργάνωσης, όπως δίνονται σ’ αυτό το βιβλίο, παρουσιάζουν ανακαλύψεις που μπορούν ν’ αντιστρέψουν τον κατήφορο κάθε οργανισμού και να ανεβάσουν την παραγωγικότητα ή να αυξήσουν τη μεθοδική επέκταση μιας ομάδας που ήδη ευημερεί Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο σπίτι, στο σχολείο ή στο χώρο εργασίας. Το πεδίο εφαρμογής είναι απεριόριστο. Ένα άτομο μπορεί να ωφεληθεί οργανώνοντας τις ασχολίες του.

Αν οργανώσεις κάτι καλά και αποδοτικά, τότε θα έχεις υψηλότερο ηθικό. Θα βελτιωθούν επίσης και οι καταστάσεις.

Όπου το ηθικό είναι χαμηλό, οργάνωσε!

Μια πολύ προσεκτική έρευνα έδειξε ότι οι βασικές διαμαρτυρίες των ανθρώπων αφορούν την έλλειψη οργάνωσης. Το «δε λειτουργεί καλά!» αποτελεί το λόγο που διαμαρτύρονται.

Η εφαρμογή της οργανωτικής τεχνολογίας μπορεί να εξομαλύνει αυτές τις διαμαρτυρίες, με αποτέλεσμα ν’ ανεβάσει την παραγωγή, και ν’ ανυψώσει, έτσι, το ηθικό.

Αυτά τα βασικά στοιχεία οργάνωσης, αν και μπορεί ν’ απαιτούν κάποια αλλαγή στις μεθόδους λειτουργίας του ατόμου ή της ομάδας, είναι σχετικά απλά στην εφαρμογή τους. Κι αν επιθυμεί κανείς την επιτυχία, αξίζουν τον κόπο με το παραπάνω, γιατί έχει αποδειχτεί πέρα από κάθε αμφιβολία ότι έχουν αποτέλεσμα. Με τη χρησιμοποίηση αυτών των αρχών, μπορείς να κάνεις κάθε προσπάθεια να πετύχει.