ΕΡΓΑΣΙΑ >> 21. Διαβάστε «Οργανόγραμμα»

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Όπως διάβασες στα προηγούμενα τμήματα αυτού του βιβλίου, έχουν γίνει σημαντικά άλματα στη Σαηεντολογία στο θέμα της οργάνωσης. Ωστόσο, αυτά δεν αποτελούν παρά ένα μικρό τμήμα των φυσικών νόμων της οργάνωσης που ανακαλύφθηκαν και αναπτύχθηκαν στη Σαηεντολογία κατά τη διάρκεια της διερεύνησης και της ανακάλυψης των θεμελιωδών αξιωμάτων του συνόλου της ζωής. Με τη διατύπωση αυτών των αξιωμάτων –που αποτελούν τις βάσεις της ίδιας της ύπαρξης – φως απλώθηκε σε όλα τα πεδία.

Η Σαηεντολογία κάνει τους ικανούς περισσότερο ικανούς. Καθένας από τους οργανισμούς της Σαηεντολογίας έχει ως σκοπό να παραδώσει αυτή την τεχνολογία στα άτομα της κοινότητάς του, ώστε να γίνουν πιο ικανά, να βελτιώσουν τη ζωή τους και τη ζωή των άλλων γύρω τους. Ως αποτέλεσμα, το άτομο μπορεί να επιτύχει τους προσωπικούς του στόχους, η κοινωνία ως σύνολο αναπτύσσεται, και ένας νέος πολιτισμός, απαλλαγμένος από την παραφροσύνη, τις έριδες και τις διαμάχες που έχουν ταλαιπωρήσει τον άνθρωπο για χιλιετίες πρόκειται να δημιουργηθεί.. Σε τελική ανάλυση, αυτός είναι ο στόχος της Σαηεντολογίας.

Για να μπορεί να εξυπηρετεί στο έπακρο τα άτομα και την κοινότητά του, ένας οργανισμός της Σαηεντολογίας χρειάζεται να είναι πολύ οργανωμένος και να έχει καλή απόδοση. Τα οργανογράμματα που υπήρχαν ήταν κατά κανόνα μόνο διαγράμματα ιεραρχίας που έδειχναν τη φορά των εντολών από πάνω προς τα κάτω, και ήταν κάθε άλλο παρά χρήσιμα για τους μοναδικούς σκοπούς ενός οργανισμού της Σαηεντολογίας. Αυτό που χρειαζόμασταν ήταν ένα οργανωτικό μοντέλο που να περιστρέφεται κυρίως γύρω από την παράδοση των υπηρεσιών της Σαηεντολογίας και να προβλέπει τις άλλες λειτουργίες που είναι απαραίτητες όχι μόνο για να συνεχίζει ο οργανισμός να υφίσταται, αλλά και για να μπορεί να εξαπλώνεται αβίαστα, πετυχαίνοντας παράλληλα τους στόχους του. Ως εκ τούτου, ήταν απαραίτητο να διαμορφωθεί ένα οργανόγραμμα ειδικά για οργανισμούς της Σαηεντολογίας.

Κάθε τομέας ενός οργανισμού Σαηεντολογίας λειτουργεί μ’ έναν από τους παρακάτω δύο τρόπους: Είτε παραδίδει τις υπηρεσίες που προσφέρει ο οργανισμός, όπως είναι το πλήθος των μαθημάτων Σαηεντολογίας, είτε βοηθάει τους τομείς που παραδίδουν τις υπηρεσίες, προσλαμβάνοντας και διορίζοντας προσωπικό, πληρώνοντας τους λογαριασμούς του οργανισμού, φροντίζοντας τα μέλη του προσωπικού, ενημερώνοντας το κοινό για τις υπηρεσίες που προσφέρει ο οργανισμός, και με πλήθος άλλων δραστηριοτήτων. Όλα τα μέρη ενός οργανισμού της Σαηεντολογίας λειτουργούν μαζί ως ένα ενιαίο και αφοσιωμένο σύνολο, για να εκπληρώσουν το σκοπό του οργανισμού. Και το οργανόγραμμα είναι εκείνο που παρέχει στον οργανισμό το ζωτικό οργανωτικό θεμέλιο για να έχει επιτυχία.

Παρ’ όλο που αρχικά δημιουργήθηκε για να χρησιμοποιηθεί από οργανισμούς της Σαηεντολογίας, η ομορφιά αυτού του οργανογράμματος είναι η ευελιξία του στην εφαρμογή. Επειδή βασίζεται στους ίδιους τους νόμους της ζωής, μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε περιοχή δράσης και από κάθε οργανισμό, ανεξάρτητα από τη λειτουργία του ή το μέγεθός του. Επιπλέον, ακόμη και ένα άτομο μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να οργανώσει τη ζωή του και να βελτιώσει την ύπαρξή του.

Το οργανόγραμμα διαιρείται σε επτά ξεχωριστούς τομείς που ονομάζονται κλάδοι. Αυτοί είναι αριθμημένοι από το 1 ως το 7. Καθένας επιτελεί τις λειτουργίες που είναι απαραίτητες για την παραγωγή ενός προϊόντος που αντιστοιχεί συγκεκριμένα σ’ αυτό τον κλάδο.

Καθένας επιτελεί τις λειτουργίες που είναι απαραίτητες για την παραγωγή ενός προϊόντος που αντιστοιχεί συγκεκριμένα σ’ αυτό τον κλάδο. Αυτές είναι: Διεύθυνση, Επικοινωνίες, Διάδοση (διαφήμιση και μάρκετινγκ των υπηρεσιών και των προϊόντων του οργανισμού), Οικονομικά, Παραγωγή, Προσόντα (εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών και των προϊόντων του οργανισμού), και Κοινό (ενημέρωση του νέου κοινού για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του οργανισμού). Ένας οργανισμός που δεν έχει έναν ή περισσότερους απ’ αυτούς τους κλάδους θα αποτύχει.

Παρ’ όλο που το οργανόγραμμα με τους επτά κλάδους φαίνεται να είναι, λόγω του μεγέθους του, κατάλληλο μόνο για μια μεγάλη ομάδα είναι, όπως προαναφέρθηκε, κατάλληλο και για οποιονδήποτε οργανισμό, οποιουδήποτε μεγέθους. Το πρόβλημα που παρουσιάστηκε για επίλυση κατά την επινόηση του οργανογράμματος ήταν το πώς θα μπορούσε ν’ αντεπεξέρχεται στις συνεχείς αλλαγές σ’ έναν οργανισμό λόγω επέκτασης και πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε οργανισμούς διαφορετικού μεγέθους. Έτσι, αυτό το οργανόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, χωρίς τροποποίηση, από ένα άτομο έως χιλιάδες. Το μόνο που αλλάζει είναι ότι πληρούνται λιγότερες ή περισσότερες θέσεις. Αυτή είναι η μόνη διαφορά.. Απλώς καταλαμβάνονται λιγότερα ή περισσότερα πόστα. Αυτή είναι η μόνη αλλαγή.

Κάτι μοναδικό σ’ αυτό το οργανόγραμμα είναι ότι μπαίνεις σ’ αυτό από τ’ αριστερά, προχωρείς προς τα δεξιά, αρχίζοντας από τον Κλάδο 1 και προχωρώντας διαμέσου των κλάδων μέχρι τον Κλάδο 6, και μετά βγαίνεις. Τα άτομα ή τα σωματίδια δε ρέουν μέσα από τον Κλάδο 7, γιατί αυτός ο κλάδος συντονίζει τις λειτουργίες του υπόλοιπου οργανισμού και φροντίζει ώστε να λειτουργεί σωστά και να πετυχαίνει το σκοπό του. Στην ιδανική περίπτωση, αυτό το οργανόγραμμα θα ήταν στερεωμένο στην επιφάνεια ενός μεγάλου κυλίνδρου για να φαίνεται ότι η ροή ακολουθεί ένα συνεχή κύκλο, όπου ο Κλάδος 7 συναντά τον Κλάδο 1. Για να τονιστεί αυτό το γεγονός, ο Κλάδος 7 είναι τοποθετημένος πριν από τους υπόλοιπους κλάδους στο οργανόγραμμα.

Οι κλάδοι 1 ως 7 δεν είναι αυθαίρετα διατεταγμένοι, αλλά περιγράφουν μια ακολουθία γνωστή ως ο κύκλος της παραγωγής. Ένας θεμελιώδης νόμος αυτού του σύμπαντος είναι ότι, για να ολοκληρωθεί με επιτυχία οποιοσδήποτε κύκλο δράσης πρέπει να περάσει από αυτά ακριβώς τα επτά βασικά στάδια. Με άλλα λόγια, για να παράγει ένας οργανισμός ή εταιρεία ένα προϊόν ή υπηρεσία υψηλής ποιότητας, πρέπει και οι επτά κλάδοι του να λειτουργούν σωστά. Στο πέρασμα των αιώνων, αμέτρητοι πολιτισμοί, κυβερνήσεις και ομάδες υπέστησαν διάφορα δεινά και εξαφανίστηκαν από προσώπου γης. Η έλλειψη ενός ή περισσοτέρων απ’ αυτούς τους επτά κλάδους ήταν η αιτία γι’ αυτές τις αποτυχίες.

Αν κοιτάξουμε προσεκτικά, θα δούμε αμέσως ότι αυτό το οργανόγραμμα έχει άμεση συνάφεια μ’ έναν οργανισμό οποιουδήποτε μεγέθους ή με τη ζωή ενός ατόμου.

Για παράδειγμα, θα πρέπει να είσαι σε Επικοινωνίαμε ανθρώπους σχετικά μ’ αυτό που κάνεις, και να έχεις τις γραμμές επικοινωνίας σου εγκαθιδρυμένες.

HΔιάδοση θα περιλάμβανε να λες στους ανθρώπους ποιος είσαι και τι παράγεις και να το διαφημίζεις.

Πρέπει να έχεις τα υλικά μέσα για να παράγεις το προϊόν σου, που είναι τα Οικονομικά. Αυτά συμπεριλαμβάνουν τα χρήματα για ν’ αγοράσεις τα υλικά, τους τρόπους αγοράς τους, καθώς και τη φροντίδα των κεφαλαίων σου.

Μετά έρχεται η Παραγωγή του προϊόντος: η υπηρεσία που παρέχεται ή το είδος που παράγεται.

Όταν το προϊόν έχει ολοκληρωθεί, ο κλάδος Προσόντων το εξετάζει για να σιγουρευτεί ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, και, αν αυτό δε συμβαίνει, διορθώνει τους υπευθύνους, ώστε το προϊόν που βγαίνει να αξίζει και να είναι ανταλλάξιμο. Ο κλάδος Προσόντων περιλαμβάνει επίσης την προαγωγή της μόρφωσης και της εκπαίδευσης, τόσο της δικής σου όσο και του προσωπικού ενός οργανισμού.

Μόλις πιστοποιηθεί η καταλληλότητα του προϊόντος, ο κλάδος Κοινού το διανέμει, δημιουργεί νέο κοινό που μπορεί να το αποκτήσει και κάνει εσένα και το προϊόν σου γνωστά και επιθυμητά από το κοινό.

Για τον καθορισμό στόχων και την κατάρτιση σχεδίων για το μέλλον φροντίζει ο Διευθυντικός κλάδος, ο οποίος εξασφαλίζει επίσης τη λειτουργία του οργανισμού, και δίνει λύση στα διάφορα προβλήματα και εμπόδια που μπορεί να παρουσιαστούν.

Οι λειτουργίες που επιτελεί κάθε κλάδος υποδιαιρούνται περαιτέρω σε τμήματα, τρία συνήθως στον αριθμό, που συνολικά ανέρχονται σε είκοσι ένα. Κάθε τμήμα έχει ένα συγκεκριμένο προϊόν ή προϊόντα τα οποία, όταν προστίθενται, δίνουν το συνολικό προϊόν του κλάδου.

Στο τμήμα Επικοινωνιών, για παράδειγμα, το τελικό προϊόν είναι ικανό, παραγωγικό και ηθικό προσωπικό. Το πρώτο τμήμα είναι το Τμήμα Διοχέτευσης και Προσωπικού, το οποίο έχει ως προϊόν την τοποθέτηση ικανού προσωπικού σε θέσεις και την εκπαίδευσή του στα αντίστοιχα καπέλα. Μερικές από τις λειτουργίες αυτού του τμήματος είναι οι εξής: δέχεται άτομα που έρχονται στον οργανισμό και τα διοχετεύει στο σωστό τέρμιναλ του οργανισμού· προσλαμβάνει προσωπικό· αποφαίνεται για τη σωστή αξιοποίηση νέων μελών του προσωπικού και τα· τοποθετεί στις σωστές θέσεις ώστε να βοηθηθεί η εξάπλωση του οργανισμού· και φροντίζει ώστε το προσωπικό του οργανισμού να γνωρίζει τα καθήκοντά του.

Το Τμήμα Επικοινωνιών έχει την πλήρη ευθύνη για τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες επικοινωνίες, καθώς και για τις επικοινωνίες μεταξύ των μελών του προσωπικού του οργανισμού. Το προϊόν του είναι επικοινωνίες που λαμβάνονται εύκολα και παραδίδονται γρήγορα. Απαντά στα τηλέφωνα και κατευθύνει γρήγορα τα τηλεφωνήματα στο σωστό τέρμιναλ· λαβαίνει την εισερχόμενη αλληλογραφία και τη διανέμει γρήγορα στο προσωπικό σε όλο τον οργανισμό· φροντίζει ώστε ο οργανισμός να επικοινωνεί με το κοινό του μαζικά· εγκαθιστά τα συστήματα επικοινωνιών του οργανισμού έτσι ώστε το προσωπικό και τα στελέχη του οργανισμού να μπορούν να στέλνουν και να λαβαίνουν τις απαραίτητες επικοινωνίες για να λειτουργεί ο οργανισμός με επιτυχία· και διοχετεύει γρήγορα τα εσωτερικά γραπτά σημειώματα μεταξύ του προσωπικού.

Το τμήμα Επιθεωρήσεων και Αναφορών, με προϊόν ένα ηθικό και παραγωγικό προσωπικό, είναι το τρίτο τμήμα. Επιθεωρεί τα τρέχοντα έργα του οργανισμού και δίνει αναφορά στα στελέχη για το στάδιο στο οποίο βρίσκονται αυτά, ώστε, όπου χρειάζεται, να μπορεί να αναληφθεί δράση για να διορθωθούν οι όποιες ατέλειες· συγκεντρώνει και παριστάνει γραφικά τις στατιστικές του οργανισμού, έτσι ώστε τα στελέχη να μπορούν να τις επιθεωρήσουν και να τις αναλύσουν με στόχο τη βελτιωμένη παραγωγή και τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, και διατηρεί ένα υψηλό επίπεδο ηθικής συμπεριφοράς στον οργανισμό.

Κάθε άτομο έχει το δικό του οργανόγραμμα με είκοσι ένα τμήματα. Ο βαθμός στον οποίο επιτελούνται οι λειτουργίες αυτών των τμημάτων ρυθμίζει την επιβίωση και την επιτυχία του.

Η εφαρμογή του οργανογράμματος στη ζωή είναι αρκετά απλή. Παίρνοντας τις λειτουργίες ενός τμήματος και συγκρίνοντάς τις με τις δικές του ασχολίες, μπορεί να εξακριβώσει αν αυτές γίνονται ή απουσιάζουν. Συνεχίζοντας μ’ αυτό τον τρόπο για τα υπόλοιπα τμήματα, μπορεί κανείς να εκτιμήσει ποιες λειτουργίες ή ακόμη και ποια τμήματα λείπουν από το δικό του οργανόγραμμα. Μπορεί τότε να αναλάβει δράση για να διορθώσει αυτές τις ελλείψεις και να βελτιώσει τη ζωή του.

Ακολουθεί μια απλοποιημένη μορφή του οργανογράμματος της Σαηεντολογίας. Περιγράφει τις λειτουργίες των κλάδων έτσι όπως μπορούν να εφαρμοστούν από οποιοδήποτε άτομο, οργανισμό ή ομάδα.

με το μέγιστο τρόπο, όσο περισσότερο γίνεται.