ΕΡΓΑΣΙΑ >> 15. Διαβάστε: «Οργανώνοντας».

ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΣ

Για να οργανώσει κάποιος κάτι, χρειάζεται μόνο να κάνει τα παρακάτω:

1. Να καθορίσει ποιο είναι το τελικό προϊόν..

2. Να ακολουθήσει τη σειρά των προϊόντων από το τελικό προς το αρχικό προϊόν για να καθορίσει τα προηγούμενα προϊόντα που χρειάζονται για την παρασκευή κάθε επόμενου προϊόντος, τα οποία, όλα στη σειρά, δίνουν ως άθροισμα το τελικό προϊόν..

3. Να αποδώσει τα πόστα κάθετα με βάση ένα όλο και πληρέστερο προϊόν, ώστε να φτιαχτεί ένας δίαυλος εντολών.

4. Να προσαρμόσει το χώρο σχετικά με τις ροές..

5. Να ορίσει τη σειρά που θα πρέπει ν’ ακολουθεί η επικοινωνία..

6. Να σκεφτεί τι πρέπει να γίνει για να φτάσει σε κάθε προϊόν. Να το γράψει με τη μορφή λειτουργιών κι ενεργειών, αναφέροντας και τι ικανότητες χρειάζεται.

7. Να ονομάσει βάσει των παραπάνω τις θέσεις εργασίας.

8. Να αναθέσει τις εργασίες..

9. άσκηση

10. Να συγκεντρώσει υλικό που να περιγράφει τις λειτουργίες και τα καθήκοντα κάθε καπέλου και να το μοιράσει σε βιβλιοδετημένη μορφή.

11. Να φροντίσει να γίνει γνωστό.

12. Να φροντίσει να γίνονται οι λειτουργίες ώστε να βγαίνουν τα προϊόντα..

 

Το τελικό προϊόν προκύπτει όταν σε μια οργανωμένη δραστηριότητα εκτελεστούν όλα τα προηγούμενα βήματα.

Αυτό είναι που ονομάζεται «οργάνωση».

Ως σχόλιο αναφέρουμε εδώ πως, επειδή οι σιδηρόδρομοι δεν οργανώθηκαν πλήρως, η βιωσιμότητά τους μειώθηκε και δε χρησιμοποιούνται πια και τόσο.

Οι σιδηροδρομικοί νομίζουν ότι φταίει η κυβέρνηση ή ο ανταγωνισμός από τις αεροπορικές μεταφορές ή πολλά άλλα πράγματα. Δε φταίει αυτό. Τα καπέλα που έλειπαν παραήταν πολλά, ήταν πολύ αποδιοργανωμένοι για να συμβαδίσουν με τις απαιτήσεις της κοινωνίας. Έπαψαν να παρέχουν άρτια εξυπηρέτηση και έπεσαν σε μαρασμό. Στην πραγματικότητα, ποτέ δεν υπήρχε μεγαλύτερη ανάγκη για σιδηροδρόμους απ’ ό,τι σήμερα. Ωστόσο, αποδιοργανωμένοι, χωρίς καλό Οργανόγραμμα και καπέλα, δεν παρέχουν την πρέπουσα εξυπηρέτηση, κι έτσι δέχονται αντιδράσεις, κυβερνητικό έλεγχο, επιθέσεις από τα συνδικάτα και καταρρέουν..

Για να βγάλεις ένα προϊόν ποιότητας, οργάνωσε!

Για ν’ ανεβάσεις το ηθικό, οργάνωσε!

Για να επιβιώσεις, οργάνωσε!