OPPGAVE >> 13. Les artikkelen «Kommunikasjonstreningsdriller».

KOMMUNIKASJONSTRENINGSDRILLER

Nå når du har oppdaget bestanddelene i og formelen for kommunikasjon, hvordan bruker du denne kunnskapen? Hvordan omsetter du i praksis hva du nettopp har studert om kommunikasjonsformelen? Hvordan anvender du lovene om kommunikasjon så lett og naturlig at de nesten ser ut til å være en del av deg? Hvordan blir du faktisk effektiv til å kommunisere?

I Scientologi finnes det driller som setter enhver i stand til å forbedre kommunikasjonsferdighetene sine. En drill er en metode for å lære eller trene, hvor en person gjør en prosedyre om og om igjen for å forbedre denne ferdigheten. Disse kommunikasjonsdrillene kalles treningsrutiner eller kort TR-er, og tar for seg de forskjellige delene av kommunikasjonsformelen.

TR-ene ble opprinnelig utviklet for å trene Scientologi-utøvere i teknisk anvendelse, fordi gode kommunikasjonsferdigheter er nødvendige for denne aktiviteten. Ved å drille på hver del av kommunikasjonsformelen med disse TR-ene, kan likevel enhver persons evne til å beherske kommunikasjonssyklusen og dermed kommunisere med andre bli svært forbedret.

Ved å gjøre disse drillene vil du lære hvordan du får din kommunikasjon forstått av andre, hvordan du virkelig kan forstå hva andre sier til deg, hvordan du kan være det som av og til kalles «en god lytter», hvordan du kan styre en kommunikasjonssyklus som du har med en annen person, og hvordan du oppdager og korrigerer feil på andres kommunikasjonssykluser.

Alt dette er uvurderlige ferdigheter i dagliglivet. Uansett hvilket yrke du har eller hva du driver med, er det vesentlig å kunne kommunisere lett og sikkert.

TR-ene kan ikke gjøres alene, du må gjøre dem med hjelp av en annen person. Dette gjøres ved at du slår deg sammen med en annen person og gjør drillene sammen med vedkommende. Dette gjøres skiftevis: Når du gjør drillen, hjelper den andre personen deg til å bli flink med den. Så bytter dere, og du hjelper den andre personen mens han eller hun gjør drillen. Det å hjelpe en annen gjennom drillen kalles coaching.

Drillene gir instruksjoner for hvilke roller studenten og coachen skal ha. Når du praktiserer drillen, blir du kalt studenten, og personen som hjelper deg å komme gjennom drillen, blir kalt coachen.

Det spiller ingen rolle om du først starter som student og partneren din som coach, eller omvendt. Dere er begge student og coach etter tur for å få hverandre igjennom drillene. Ved å hjelpe hverandre gjennom TR-ene på denne skiftevise basisen, kan dere begge lære hvordan man fullt ut kan bruke kommunikasjonssyklusen.

Så før du starter med å gjøre TR-ene, må du finne en annen person å gjøre drillene med, som kan bytte på å være student og coach.

Det er svært viktig at både du og din partner leser gjennom og forstår alle disse drillene før dere begynner å praktisere dem. I tillegg er det et annet avsnitt etter drillene, som forklarer hvordan man skal coache noen riktig. Dette må du også studere og forstå grundig før drillene kan starte, da coaching er en meget nøyaktig fremgangsmåte. Coachingen må være riktig for at man skal oppnå det best mulige utbyttet fra TR-ene.

Hver av TR-ene har et nummer og et navn, som ganske enkelt er betegnelser for å henvise til hver av dem.

Kommandoene er uttalte instrukser for å starte, forsette og stanse drillen i coachingen, og spørsmålene eller utsagnene som brukes mens man gjør TR-en.

Hver drill forteller deg også hvilken posisjon du skal sitte i.

Den bestemte kommunikasjonsferdigheten som du sikter mot å oppnå på hver TR, er beskrevet under dens formål.

Hva som er viktig i treningen skisserer hvordan denne drillen skal utføres, og gir viktige punkter som må fremheves eller vektlegges ved coaching.

Talemønster er tatt med i noen av drillene for å vise hvordan de forskjellige kommandoene eller spørsmålene blir brukt i løpet av prosedyren. I Scientologi betyr ordet talemønster ganske enkelt det spesielle vokabularet i en drill.

Når disse drillene gjøres flittig og nøyaktig slik som de er skrevet, fører de til vellykket kommunikasjon for enhver.

Scientologi er en praktisk religion som beskjeftiger seg med studiet av viten, som gjennom anvendelsen av dens teknologi kan frembringe ønskelige endringer i tilstandene i livet. Den ble utviklet av L. Ron Hubbard gjennom en tredjedel av et århundre. Uttrykket Scientologi er hentet fra det latinske ordet scio (å vite, i ordets fulleste betydning) og det greske ordet logos (studiet av). Scientologi er videre definert som studiet og håndteringen av ånden i forhold til seg selv, universer og annet liv.

en innlærings- eller treningsmetode hvor personen gjør en prosedyre igjen og igjen for å perfeksjonere denne ferdigheten.

treningsdriller som gjør at en person kan forbedre sine kommunikasjonsferdigheter. Ved å gjøre disse drillene kan enhver person kraftig forbedre sin evne til å kommunisere med andre.