OPPGAVE >> 21. Les avsnittet «TR 4».

KOMMUNIKASJONSTRENINGSDRILLER

Nummer: TR 4

Navn: Håndtere originasjoner

Definisjoner: Slik det er brukt i denne drillen, betyr ordet originasjon noe en person uoppfordret og uventet sier eller gjør, som angår ham selv, hans ideer, reaksjoner eller vanskeligheter.

Formål: Å lære studenten ikke å bli målbundet eller forskrekket eller bli vippet av pinnen av originasjonene fra en annen, og å opprettholde god kommunikasjon gjennom en originasjon.

Folk sier ofte de mest forbausende ting og overrasker deg totalt.

Nesten enhver krangel du har hatt, skjedde fordi du ikke håndterte en originasjon. Hvis en person kommer inn og sier at han nettopp har bestått eksamen med den beste karakteren på hele skolen, og du sier hvor sulten du er, kommer du til å finne deg selv i en krangel. Han føler seg oversett.

Å håndtere en originasjon forteller bare personen at du har hørt hva han sa. Dette kunne kalles en slags anerkjennelse, men er det ikke, det er en omvendt kommunikasjonsformel. Personen du snakket til, er nå årsakspunktet i kommunikasjonen, og han snakker til deg. Dermed trenger du nå å håndtere denne originasjonen og enda en gang gjenoppta din rolle som årsakspunkt for å fullføre den opprinnelige kommunikasjonssyklusen.

Kommandoer: Studenten spør coachen «Svømmer fisk?» eller «Flyr fugler?» Coachen svarer, men kommer av og til med overraskende bemerkninger fra det forberedte originasjonsarket som finnes her. Studenten må håndtere originasjoner til coachens tilfredshet.

TR 4

Posisjon: Student og coach sitter vendt mot hverandre på en behagelig avstand.

Hva som er viktig i treningen: Studenten blir opplært til å høre en originasjon og gjøre tre ting: (1) Forstå den, (2) anerkjenne den, og (3) få personen tilbake til den opprinnelige kommunikasjonssyklusen slik at den kan bli fullført. Hvis coachen føler at studenten er brå eller bruker for lang tid eller mangler forståelse, korrigerer han studenten til en bedre håndtering.

Talemønster: Alle originasjoner angår coachen, hans ideer, reaksjoner eller vanskeligheter, ingen angår studenten. Ellers er talemønsteret det samme som i tidligere treningsrutiner. Studentens talemønster bestemmes av (1) å klargjøre og forstå originasjonen, (2) å anerkjenne originasjonen, (3) å gjenta spørsmålet. Alt annet er en flunk.

Studenten må bli opplært til å forhindre opprørtheter, og å skille mellom et meget viktig problem som angår personen, og rett og slett et forsøk på å avlede ham. Studenten flunkes hvis han gjør noe mer enn å (1) forstå, (2) anerkjenne, (3) få personen tilbake til den opprinnelige kommunikasjonssyklusen.

Coachen kan skyte inn personlige kommentarer til studenten, slik som på TR 3. Hvis studenten unnlater å skille mellom disse bemerkningene (ved å forsøke å håndtere dem) og coachens originasjoner om seg selv, er det en flunk.

Studentens mangel på utholdenhet er alltid en flunk i enhver TR, men her i enda større grad. Coachen bør ikke alltid lese fra originasjonsarket for å originere, men kan finne opp sine egne originasjoner, og ikke alltid se på studenten når han skal til å kommentere. Med å originere menes en uttalelse eller kommentar som henviser til coachens tilstand eller hans forestilte bekymringer, følelser, holdninger osv. Med en bemerkning menes en uttalelse eller bemerkning som bare er rettet mot studenten eller rommet. Studenten håndterer originasjoner og overser bemerkninger. Eksempel:

Student: «Flyr fugler?»

Coach: «Ja.»

Student: «Takk.»

Student: «Flyr fugler?»

Coach: «Jeg var på fisketur i går.»

Student: «Takk for at du lar meg vite det. Flyr fugler?»

Coach: «Ja, det gjør de.»

Student: «Veldig bra.»

Når studenten kan håndtere originasjoner knirkefritt uten å bli forskrekket eller vippet av pinnen, og kan opprettholde god kommunikasjon hele veien gjennom en originasjon, har han fått godkjent denne drillen.