OPPGAVE >> 17. Les avsnittet «TR 1».

KOMMUNIKASJONSTRENINGSDRILLER

Nummer: TR 1

Navn: Å få din kommunikasjon over

Formål: Å oppnå evnen til å få en spesifikk kommunikasjon overbrakt til en tilhører og forstått.

Har du noen gang sett noen som bare forsetter å snakke, uten noensinne å vite om kommunikasjonene hans blir mottatt? Å gjøre seg forstått er en viktig del av kommunikasjonsformelen.

Kommandoer: En setning (med «sa han» utelatt) plukkes ut fra boken Alice i Eventyrland og leses for coachen. Den blir gjentatt inntil coachen er tilfreds med at den ankom der han er.

TR 1

Posisjon: Student og coach sitter vendt mot hverandre på en behagelig avstand.

Hva som er viktig i treningen: Kommandoen går fra boken til studenten og, som hans egen, til coachen. Den må ikke gå fra bok til coach. Den må lyde naturlig, ikke kunstig. Diksjon (måten man uttaler ord på) og fremføringsmåte har ingenting med dette å gjøre. Lydstyrken kan ha det.

Coachen må ha mottatt kommunikasjonen (eller spørsmålet) klart og ha forstått det før han sier «bra».

Det betyr ikke noe spesielt at det er boken Alice i Eventyrland som brukes. I denne drillen sier du ting fra en bok i stedet for å finne dem opp.

Enhver idé som du gjør til din egen, er din. Når du henter en idé fra en bok, blir den din idé, og så som din idé bringer du den videre til en annen person. Drillen blir coachet på denne måten. Kommunikasjonen går ikke fra boken til coachen. Den går fra boken til studenten, og så gjør studenten den til sin egen idé, og uttaler ideen til coachen på en slik måte at den kommer over til coachen.

Vi vet umiddelbart at en person ikke kan kommunisere når han ikke kan gjøre dette første grunnleggende trinnet med å ta en idé, eie den og så kommunisere den til en annen.

I coachingen vil vi at studenten skal finne en setning i Alice i Eventyrland, og så ta den som sin egen idé og kommunisere direkte til coachen. Han kan si setningen igjen og igjen hvis han ønsker det, på enhver måte han ønsker å si den, inntil coachen forteller ham at han tror kommunikasjonen har kommet frem.

Det er intensjonen som kommuniserer, ikke ordene. Når intensjonen om å kommunisere til en person kommer over, vil kommunikasjonen ankomme.

Intensjonen må kommunisere, og den må kommuniseres i én tidsenhet. Den blir ikke gjentatt fra forrige gang den ble gjentatt. Den er ny, frisk, kommunisert i nåtid. Så snart en kommunikasjon er brakt videre, kan han finne en annen kommunikasjon og kommunisere denne.

Talemønster: Coachen sier «start», sier «bra» uten å starte på nytt hvis kommandoen mottas, eller sier «flunk» hvis kommandoen ikke mottas. «Start» blir ikke brukt på nytt. «Stopp» blir brukt for å stanse for en diskusjon eller for å avslutte aktiviteten. Hvis drillperioden stanses for en diskusjon, må coachen si «start» igjen før den gjenopptas.

Denne drillen bestås bare når studenten kan få overbrakt en kommando naturlig, uten anstrengelse eller unaturlighet, og uten nikk og fakter som skal hjelpe på fremføringen, og når studenten kan gjøre det lett og avslappet.

den tiden som er nå og som blir fortid nesten like raskt som den blir observert. Det er et uttrykk som løselig blir brukt om omgivelsene som eksisterer i nuet.