OPPGAVE >> 10. Les avsnittet «Enkle ord».

OPPKLARING AV ORD

Enkle ord

Umiddelbart vil du kanskje tro at det er de store, imponerende ordene eller de tekniske ordene som oftest blir misforstått.

Dette er ikke tilfellet.

Ord som en, den, finnes, slik og andre ord som «alle kan», er svært ofte de man finner som misforståtte ord når man gjør ordoppklaring.

Det trengs en stor ordbok for å definere disse enkle ordene fullstendig. Dette er en annen underlig ting. De små ordbøkene går også ut fra at «alle vet hva det ordet betyr».

Det er nesten utrolig å se at en som er ferdig ved universitetet og har brukt en lang rekke år på studier av innviklede fag, likevel ikke vet hva «eller», «ved» eller «en» betyr. Man må se det for å tro det. Og likevel, når han får klart opp i dette, forandrer hele hans utdannelse seg fra en solid masse av spørsmålstegn til et klart og nyttig utsyn.

En test av skolebarn i Johannesburg viste en gang at intelligensen minket for hvert nytt år på skolen!

Svaret på gåten var ganske enkelt at hvert år la de et par dusin flere knusende misforståtte ord til et allerede forvirret vokabular som ingen noensinne fikk dem til å slå opp.

Dumhet er virkningen av misforståtte ord.

I de områdene som gir mennesket mest vanskeligheter, vil du finne de fleste endringene av fakta, de mest forvirrede og motstridende ideene, og selvfølgelig det største antallet misforståtte ord.

DET TIDLIGSTE MISFORSTÅTTE ORDET I ET EMNE ER NØKKELEN TIL SENERE MISFORSTÅTTE ORD I DET EMNET.

Når man studerer et fremmed språk, finner man ofte ut at grammatikkordene i ens eget språk, som forteller om grammatikken i det fremmede språket, ligger til grunn for at man ikke er i stand til å lære det fremmede språket.

Det er viktig at disse ordene blir oppklart.