OPPGAVE >> 18. Les avsnittet «Ordoppklaring ved høytlesning».

ORDOPPKLARING VED HØYTLESNING

En svært effektiv metode for å finne ordene som en person ikke forstår i en bok eller annet skriftlig materiale, kalles Ordoppklaring ved høytlesning.

En student som leser for seg selv, vet ofte ikke at han har gått forbi misforståtte ord. Men alltid når han går forbi misforståtte ord, vil han ha vanskeligheter med det han leser.

I Ordoppklaring ved høytlesning får man personen til å lese materialet høyt. Personen han leser for hjelper ham å finne og oppklare alle misforståtte ord, og kalles betegnende nok en ordoppklarer.

Ordoppklaring ved høytlesning utføres vanligvis av to personer på skiftevis basis: Én student er ordoppklareren og ordoppklarer den andre studenten, og så bytter de om. Den studenten som nettopp ble ordoppklart, blir ordoppklareren og ordoppklarer sin partner.

Et ord kan bli misforstått på mange forskjellige måter. Det er viktig at personen som utfører Ordoppklaring ved høylesning, kjenner disse forskjellige typene av misforståtte ord. Et ord kan bli misforstått pga.:

1. En falsk (fullstendig gal) definisjon – personen leser eller hører ordet «katt», og tror at «katt» betyr «boks». Det kan ikke bli mer feil.

2. En oppfunnet definisjon – da han var veldig ung, ble personen alltid kalt «ei jente» av kameratene sine når han nektet å gjøre noe vågalt. Han finner opp at definisjonen for ordet «jente» er «en feig person».

3. En ukorrekt definisjon – en person leser eller hører ordet «computer», og tror at det er en «skrivemaskin». Dette er en ukorrekt betydning av «computer», selv om både en skrivemaskin og en computer er en type maskin.

4. En ufullstendig definisjon – personen leser ordet «kontor» og tror at det betyr «rom». Definisjonen av ordet «kontor» er «lokale for administrasjon, bokføring og planlegging i bedrift». Personens definisjon er ufullstendig for ordet «kontor».

5. En upassende definisjon – personen ser en tankestrek (–) i setningen «Jeg ble ferdig med nummer 3–7 i dag». Han tror at en tankestrek er et minustegn, innser at du ikke kan trekke 7 fra 3, og kan derfor ikke forstå det.

6. En homonym (om en lyd eller et symbol som har to eller flere klart atskilte betydninger) definisjon − personen hører ordet «bakke» i setningen «krusene stod på en bakke», og fordi han vet at «bakke» betyr en skråning, tror han at noen har satt fra seg krusene ute, i en oppoverbakke.

7. En erstatningsdefinisjon (synonym) – personen leser ordet «sjangle», og tror at definisjonen av ordet er «svaie». «Svaie» er et synonym for ordet «sjangle». Personen har en misforståelse, fordi ordet «sjangle» betyr «gå ustøtt ved å slenge snart til den ene, snart til den andre siden; rave».

8. En utelatt (manglende) definisjon – personen hører setningen «Verkstedet måtte skaffe en ny tolk da den gamle gikk i stykker». Denne personen kjenner to definisjoner av ordet «tolk». Han vet at «tolk» betyr «person som ved muntlig oversettelse formidler kontakt mellom personer som taler forskjellige språk» og «talsmann». Ingen av disse definisjonene gir noe særlig mening i setningen han nettopp hørte. Han kan ikke forstå hvordan en oversetter kan bli ødelagt i et verksted. Han vet ikke at «tolk» her betyr «fast (ikke justerbart) kontrollverktøy brukt ved maskinfabrikasjon».

9. En ingen-definisjon. En ingen-definisjon er et «ikke-forstått» ord eller symbol. Personen leser setningen: «Det ble ikke noen ståler av virksomheten.» Det oppstår ingen forståelse, ettersom han ikke har noen definisjon av «ståler». Ordet betyr «penger».

10. En avvist definisjon – personen nekter å slå opp definisjonen av asterisk (*). Ved å snakke om det kommer det frem at hver gang han ser en asterisk på siden, vet han at materialet vil være «svært tungt å lese», og er «litterært», «vanskelig» og «intellektuelt».

Hvis en person vanemessig har gått forbi mange, mange misforståtte ord i det han har lest eller i sin utdannelse (som de fleste i dette nåværende samfunnet har gjort), vil ikke bare hans evne til å lese være dårligere, men også hans intelligens. Det han selv skriver og sier vil ikke bli forstått, det som han leser og hører forstår han ikke, og han vil være ute av kommunikasjon. Sannsynligvis vil verden se ut som et svært merkverdig sted for ham, han vil føle at han «ikke blir forstått» (så sant!), og livet vil virke noe mistrøstig for ham. På andre kan han til og med virke kriminell. I beste fall blir han en slags robot eller zombie. Så du forstår at det er svært viktig å oppklare misforståtte ord.

en person som hjelper en annen person med å finne og oppklare ethvert misforstått ord.

en kjedelig, apatisk, passiv person som ikke kan tenke selvstendig. Bokstavelig talt, en død kropp som en ytre (vanligvis ond) kilde får til å virke som om den er levende.