OPPGAVE >> 22. Les avsnittet «Spesiell ordoppklaring ved høytlesning».

SPESIELL ORDOPPKLARING VED HØYTLESNING

Når man arbeider med barn eller fremmedspråklige personer, eller folk som delvis er analfabeter, anvendes Spesiell ordoppklaring ved høytlesning.

Som i vanlig Ordoppklaring ved høytlesning blir personen bedt om å lese høyt for å finne ut hva han gjør.

Det er en svært enkel metode.

Ordoppklareren må også følge med i sin egen kopi av den samme teksten som personen leser fra.

Forbløffende ting kan observeres.

Personen kan hoppe over ordet «is» hver gang det forekommer. Personen leser det ikke. Han kan ha en merkelig oppfatning av det, som for eksempel «Israel» (et faktisk tilfelle).

Det kan være at han utelater «han/hun» hver gang det forekommer, og grunnen kan spores til ikke å vite hva skråstreken betyr.

Han kan kalle et ord for et helt annet ord, slik som «stopp» for «skje» eller «grønn» for
«skjønn».

Han kan nøle ved visse ord. Prosedyren er:

  1. Få ham til å lese høyt.
  2. Merk deg hver unnlatelse eller endring av ord, nøling eller rynking av pannen etter som han leser, og ta det opp straks.
  3. Korriger det med å slå det opp for ham eller forklare det for ham.
  4. Få ham til å fortsette med å lese, og merk deg neste unnlatelse, endring av ord, nøling eller rynking av pannen.
  5. Gjenta trinnene 2–4.

Ved å gjøre dette kan en person bringes opp til å kunne lese og skrive.

Det neste for ham ville være å lære hvordan han bruker en ordbok og slår opp ord.

Deretter en enkel grammatikk.

Med denne ordoppklaringsmetoden kan en svært tilbakestående student bli hjulpet opp til å kunne lese og skrive.