OPPGAVE >> 23. Les artikkelen «Anvendelse av studieteknologien».

ANVENDELSE AV STUDIETEKNOLOGIEN

Studieteknologi er en bro til en utdannelse som vil gagne en student lenge etter at han forlater klasserommet.

Forskjellen mellom den «kvikke» og den «sløve» studenten – studenten som er særdeles hurtig og studenten som er særdeles langsom – er egentlig bare forskjellen mellom den omhyggelige studenten og den skjødesløse studenten.

Den omhyggelige studenten anvender studieteknologien. Han studerer med en intensjon om å lære noe. Han håndterer alle studiebarrierene han støter på mens han arbeider med materialene sine. Hvis han leser gjennom et avsnitt og plutselig innser at han ikke aner hva han leser om, går han tilbake og finner ut hvor han fikk problemer. Rett foran der er det et ord som han ikke forstod. Hvis han er en omhyggelig student, fortsetter han ikke før han finner ut hvilket ord det er og hva det betyr.

Dette er en omhyggelig student, og hans kvikkhet med hensyn til emnet avhenger i hvilken grad han anvender denne studieteknologien. Den avhenger ikke av noe naturtalent eller noe som helst annet. Det er hans grep om emnet studium som utgjør forskjellen.

Dette heftet er langt fra alt som finnes om studieteknologi. Det er et omfattende emne. Men med det du har lest på disse sidene, har du nå verktøyene til å lykkes bedre med å studere hva som helst, og å hjelpe andre til å gjøre det samme.

som inkluderer alt og derfor er komplett.