ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Q&A:

συντομογραφία για το Ερώτηση και Απάντηση. Σημαίνει να μην πάρει κανείς απάντηση στην ερώτησή του, να αποτύχει να ολοκληρώσει κάτι ή να αποκλίνει από την επιδιωκόμενη πορεία δράσης. Παράδειγμα: Ερώτηση: «Πετούν τα πουλιά;». Απάντηση: «Δε μου αρέσουν τα πουλιά». Ερώτηση: «Γιατί;». Απάντηση: «Επειδή είναι βρόμικα». Η αρχική ερώτηση δεν έχει απαντηθεί και έχει εγκαταλειφθεί και το άτομο που έκανε την ερώτηση έχει αποκλίνει – αυτό είναι το Q&A. Το άτομο που αποκλίνει θα μπορούσε να ειπωθεί ότι κάνει «Q&Α».

αναγνωρίζω:

δίνω (σε κάποιον) μια αναγνώριση. Βλ. επίσης αναγνώριση.

αναγνώριση:

κάτι που είπε ή έκανε κάποιος για να ενημερώσει τον άλλον ότι οι ενέργειες ή οι δηλώσεις του έχουν παρατηρηθεί, κατανοηθεί και ληφθεί.

ανθρωπιστικές επιστήμες:

κλάδοι μάθησης που σχετίζονται με την ανθρώπινη σκέψη και τις ανθρώπινες σχέσεις (ειδικά η λογοτεχνία, η φιλοσοφία η ιστορία κ.λπ.) σε αντιδιαστολή με τις φυσικές επιστήμες. (Αρχικά, οι ανθρωπιστικές σπουδές αναφέρονταν στην εκπαίδευση που έκανε ένα άτομο ικανό να σκέφτεται ελεύθερα και να κρίνει μόνο του, σε αντίθεση με την περιορισμένη μελέτη τεχνικών δεξιοτήτων.)

αντιμετωπίζω:

αντικρίζω και έχω την εμπειρία των πραγμάτων έτσι όπως αυτά είναι.

αξιώματα:

δηλώσεις φυσικών νόμων αντίστοιχες με αυτές των φυσικών επιστημών.

αποτύπωση:

η ενέργεια της αναπαραγωγής κάποιου πράγματος με ακρίβεια.

άσκηση:

μια μέθοδος μάθησης ή εκπαίδευσης μέσω της οποίας ένα άτομο κάνει μια διαδικασία ξανά και ξανά ώστε να τελειοποιήσει αυτή τη δεξιότητα.

βαθμίδωση:

βαθµιαία προσέγγιση σε κάτι που γίνεται βήµα-βήµα, επίπεδο-επίπεδο, όπου κάθε βήµα ή επίπεδο µπορεί να επιτευχθεί εύκολα, έτσι ώστε τελικά πολύπλοκες και δύσκολες δραστηριότητες να µπορούν να επιτευχθούν µε σχετική ευκολία. Ο όρος βαθμίδωση είναι επίσης κατάλληλος και για καθένα από τα βήµατα που γίνονται με µια τέτοια προσέγγιση.

Εκπαιδευτικές Ασκήσεις:

εκπαιδευτικές ασκήσεις, που καθιστούν ένα άτομο ικανό να βελτιώσει το επίπεδο της επικοινωνίας του. Με αυτές τις ασκήσεις αυξάνει η ικανότητα του ατόμου να επικοινωνεί με τους άλλους σε πολύ σημαντικό βαθμό.

επίπονη:

δύσκολη στην επίτευξη, που απαιτεί σκληρή προσπάθεια.

καθυστέρηση επικοινωνίας:

το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που γίνεται μια ερώτηση έως τη στιγμή που δίνεται η απάντηση σ’ αυτή τη συγκεκριμένη ερώτηση από το άτομο που ρωτήθηκε.

κέρδος:

η επίτευξη οποιασδήποτε επιθυμητής βελτίωσης. Παραδείγματα κερδών για ένα άτομο θα ήταν: να αυξήσει την ικανότητά του να επικοινωνεί, να βιώνει ένα αυξημένο αίσθημα ευεξίας ή να αποκτήσει μεγαλύτερη βεβαιότητα σε κάποιο τομέα της ζωής του. Στις Εκπαιδευτικές Ασκήσεις, όταν ένας μαθητής έχει φτάσει στο σημείο όπου μπορεί να κάνει μια άσκηση και η δεξιότητα και η ικανότητα να την κάνει είναι σταθερή, ονομάζεται σημαντική σταθερή νίκη – ένα σημαντικό, διαρκές κέρδος.

κονσερβοποιημένη:

που έχει καταγραφεί σε τυποποιημένη μορφή για γενική και επαναληπτική χρήση· που θεωρείται πατροναρισμένη και μη αυθεντική. Για παράδειγμα πολλές εβδομαδιαίες ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές ηχογραφούνται εκ των προτέρων για κατοπινή μετάδοση, οι οποίες χρησιμοποιούν γέλια, χειροκροτήματα και άλλα προβλέψιμα στοιχεία, σε προκαταγεγραμμένη μορφή.

κουμπί:

ένα στοιχείο, λέξη, φράση, θέμα ή τομέας που προκαλεί αντίδραση σ’ ένα άτομο.

κύκλος-δράσης

είναι η σειρά ενεργειών μιας δράσης, όπου αυτή ξεκινά, συνεχίζεται για όσο χρειάζεται, και μετά ολοκληρώνεται όπως σχεδιάστηκε.

μίμηση:

η πράξη του να κάνω ή να προσπαθώ να κάνω κάτι που κάνει κάποιος άλλος.

νεωτερίζων:

αυτός που υιοθετεί καινούργιες ιδέες σε διάφορους τομείς ή δραστηριότητες.

παρόντας χρόνος:

ο χρόνος που κυλάει τώρα και γίνεται παρελθόν τόσο γρήγορα όσο παρατηρείται. Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται αόριστα για το περιβάλλον που υφίσταται τώρα.

πραγματικότητα:

αυτό που φαίνεται ότι είναι. Η πραγματικότητα είναι βασικώς συμφωνία, ο βαθμός συμφωνίας που επιτυγχάνεται μεταξύ ανθρώπων. Αυτό που συμφωνούμε ότι είναι πραγματικό, είναι πραγματικό.

Σαηεντολογία:

Σαηεντολογία είναι η εφαρμοσμένη θρησκεία που ασχολείται με τη μελέτη της γνώσης, η οποία μέσω της εφαρμογής της τεχνολογίας της μπορεί να επιφέρει επιθυμητές αλλαγές στις καταστάσεις της ζωής. Αναπτύχθηκε επί ένα τρίτο του αιώνα από τον Λ. Ρον Χάμπαρντ. Ο όρος Σαηεντολογία προέρχεται από τη λατινική λέξη scio (που σημαίνει «γνωρίζω», με την πληρέστερη έννοια της λέξης) και την ελληνική λέξη λόγος (που σημαίνει "μελέτη ενός αντικειμένου"). Η Σαηεντολογία ορίζεται περαιτέρω ως «η μελέτη του πνεύματος και η ενασχόληση μ’ αυτό σε σχέση με το ίδιο, τα σύμπαντα και την υπόλοιπη ζωή.

στοργή:

το αίσθημα της αγάπης ή της συμπάθειας για κάτι ή για κάποιον.

τέρμιναλ:

ένα άτομο, σημείο ή τοποθεσία που μπορεί να λάβει, να αναμεταδώσει ή να στείλει μια επικοινωνία. Ο όρος προέρχεται από το πεδίο των ηλεκτρονικών, όπου τέρμιναλ (ακροδέκτης) είναι ένα από τα δύο σταθερά σημεία μεταξύ των οποίων κινείται μια ροή ενέργειας. Ένα παράδειγμα είναι η μπαταρία του αυτοκινήτου που έχει συνδεδεμένα δύο τέρμιναλ (ακροδέκτες) όπου η ενέργεια ρέει από το ένα προς το άλλο. Στη Σαηεντολογία, δυο άνθρωποι που επικοινωνούν αποκαλούνται τέρμιναλ γιατί η επικοινωνία ρέει μεταξύ τους.

τεχνολογία:

οι μέθοδοι εφαρμογής μιας τέχνης ή μιας επιστήμης, σε αντιδιαστολή με την απλή γνώση αυτής της επιστήμης ή τέχνης. Στη Σαηεντολογία, ο όρος τεχνολογία αναφέρεται στις μεθόδους εφαρμογής των αρχών της Σαηεντολογίας για την βελτίωση των λειτουργιών της διάνοιας και την αποκατάσταση των δυνατοτήτων του πνεύματος, όπως αυτές αναπτύχθηκαν από τον Λ. Ρον Χάμπαρντ.

΄(τόνος):

σύμβολο που σημειώνεται επάνω και δεξιά από ένα όνομα, αριθμό, γράμμα, σχήμα κ.λπ. και χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό του από ένα άλλο του ιδίου είδους. Για παράδειγμα, ο Γιάννης και ο Γιάννης είναι το ίδιο όνομα (και πρόσωπο) αλλά το σύμβολο του τόνου αναπαριστά το Γιάννη (τόνο) σε διαφορετικές περιστάσεις, συνθήκες, καταστάσεις ή ενέργειες.

φαινόμενα:

πράγματα που φαίνονται ή γίνονται αντιληπτά ή παρατηρούνται. Μεμονωμένα γεγονότα, συμβάντα ή αλλαγές όπως γίνονται αντιληπτά από κάποια από τις αισθήσεις ή από τη διάνοια. Ισχύει κυρίως για ένα γεγονός ή συμβάν του οποίου τα αίτια ή η εξήγηση παρατηρείται ή περιγράφεται επιστημονικά.