ΕΡΓΑΣΙΑ >> 16. Διαβάστε: «Ολοκλήρωση των Καταστάσεων».

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι Φόρμουλες των Καταστάσεων Ηθικής διαδέχονται, η μία την άλλη, με το πρώτο βήμα μιας φόρμουλας να έρχεται αμέσως μετά το τελευταίο βήμα της προηγούμενης φόρμουλας.

Τι κάνεις, όμως, αν το διάγραμμα της στατιστικής σου δείχνει ότι ανέβηκες μια κατάσταση πριν καν σου δοθεί η ευκαιρία να τελειώσεις μια φόρμουλα; Παρατάς απλώς αυτή τη φόρμουλα και αρχίζεις την επόμενη; Η απάντηση είναι «΄Οχι» Ολοκληρώνεις τη φόρμουλα την οποία έχεις ξεκινήσει.

Ορίστε ένα παράδειγμα: Ένας Γενικός Διευθυντής, καθώς εξετάζει τις στατιστικές του, βλέπει ότι είναι σε Έκτακτη Ανάγκη. Φροντίζει αμέσως ν’ αρχίσει το βήμα «Διαφήμισε», σύμφωνα με τη Φόρμουλα για την Έκτακτη Ανάγκη. Από τη στιγμή που αυτό το βήμα βρίσκεται υπό έλεγχο, αρχίζει να «Αλλάζει τη βάση λειτουργίας του». Συνεχίζει με τις εκαπιδευτικές ενέργειες που κάνουν τα μέλη του προσωπικού στις πωλήσεις και βάζει τρία ακόμη άτομα σε μια από τις κύριες περιοχές παραγωγής.

Αλλά, πριν του δοθεί η ευκαιρία να κάνει το καθένα από τα υπόλοιπα βήματα της φόρμουλας για την Έκτακτη Ανάγκη, η στατιστική για το εισόδημα και η στατιστική για την παροχή υπηρεσιών, ανεβαίνουν στην Κανονική Λειτουργία.

Τι πρέπει να κάνει; Τώρα βρίσκεται σε Κατάσταση Κανονικής Λειτουργίας σύμφωνα με τις στατιστικές. Όμως η Φόρμουλα για την Κανονική Λειτουργία θα τον οδηγούσε στο να ολοκληρώσει επίσης τη Φόρμουλα για την Έκτακτη Ανάγκη, επειδή στη Φόρμουλα για την Κανονική Λειτουργία παρατάς ό,τι είναι ανεπιτυχές και προωθείς ό,τι ήταν επιτυχημένο· αυτό που ήταν επιτυχημένο εδώ ήταν η Φόρμουλα για την Έκτακτη Ανάγκη. Έτσι, αυτός ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να πετύχει συνεχιζόμενη βελτίωση στο διάγραμμα με το να ολοκληρώσει τη Φόρμουλα για την Έκτακτη Ανάγκη, καθώς οι ενέργειες που υποδεικνύει η Φόρμουλα αυτή είναι εκείνες που τον έφεραν τόσο γρήγορα στην Κανονική Λειτουργία. Συνεπώς, θα επιμείνει πάνω σ’ αυτές μέχρι να ολοκληρωθούν εντελώς. Αυτό δε σημαίνει ότι είναι ακόμα σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης – τώρα οι στατιστικές ανεβαίνουν, και η κατάσταση είναι Κανονική Λειτουργία. Είναι κάπως παράδοξο.

Ένα ακόμα παράδειγμα είναι το εξής: ας υποθέσουμε ότι κάποιος εφαρμόζει τη Φόρμουλα για τον Κίνδυνο που αφορά Υφισταμένους. Κάνει τη διαδικασία βήμα προς βήμα και καταγράφει όβερτ και γουίθχολντ και κάθε εκτός ηθικής κατάσταση για την οποία έχει επίγνωση και αρχίζει να εφαρμόζει τη Φόρμουλα για τον Κίνδυνο που αφορά το Πρώτο Δυναμικό. Όμως, πριν ολοκληρώσει τη φόρμουλα, οι στατιστικές του ανεβαίνουν. Θα ήταν όντως επικίνδυνο γι’ αυτόν να μην ολοκληρώσει τη Φόρμουλα για την Κατάσταση Κινδύνου (για παράδειγμα, να μην κάνει τα βήματα «Αναδιοργάνωσε τη ζωή σου» και «Διατύπωσε και ακολούθησε αυστηρή πολιτική» της Φόρμουλας για τον Κίνδυνο).

Το γεγονός ότι η στατιστική ενός ατόμου ανεβαίνει πριν ολοκληρώσει μια φόρμουλα δε σημαίνει ότι δεν μπορεί να πάει στην υψηλότερη κατάσταση που υποδεικνύει τώρα η στατιστική του. Ωστόσο, θα ήταν σοβαρό λάθος να μην ολοκληρωθούν τα βήματα μιας προηγούμενης φόρμουλας. Έτσι, όπως στα παραπάνω παραδείγματα, πρέπει κανείς να ολοκληρώσει την προηγούμενη φόρμουλα, μετά να ολοκληρώσει την επόμενη φόρμουλα και να συνεχίσει με τον τρόπο που υπαγορεύει το διάγραμμά του.

Η ολοκλήρωση μιας φόρμουλας είναι ζωτικής σημασίας. Δεν αρκεί να προσδιορίσεις ποια είναι η φόρμουλα. Πρέπει να την ολοκληρώσεις.