ΕΡΓΑΣΙΑ >> 4. Διαβάστε: «Οι Καταστάσεις Ηθικής: Καταστάσεις Λειτουργίας».

ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΘΙΚΗΣ:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Eίτε πρόκειται για έναν οργανισμό είτε για ένα τμήμα ενός οργανισμού είτε για ένα άτομο, όλα περνάνε μέσα από διάφορες καταστάσεις ύπαρξης. Κι αν δε χειριστεί κανείς αυτές τις καταστάσεις κατάλληλα, επέρχεται συρρίκνωση, αθλιότητα, ανησυχία και θάνατος. Αν τις χειριστεί κατάλληλα, το αποτέλεσμα θα είναι σταθερότητα, εξάπλωση, επιρροή και ευημερία.

Οι καταστάσεις, από την υψηλότερη προς τη χαμηλότερη, είναι:

Ισχύς

Αλλαγή Ισχύος

Αφθονία

Κανονική Λειτουργία

Έκτακτη Ανάγκη

Κίνδυνος

Μη Ύπαρξη

Παθητικό

Αμφιβολία

Εχθρός

Προδοσία

Σύγχυση

Είναι προφανές ότι μπορεί κανείς μέσα απ’ αυτές τις φόρμουλες να παρακολουθήσει την πορεία της λίβινγκνες (Η κατάσταση του να ζεις).

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζεις είναι ότι κάθε βήμα σε μια φόρμουλα ακολουθεί μια ακριβή σειρά και πρέπει να γίνει μ’ αυτή τη σειρά. Είναι μοιραίο λάθος να αντιστρέψεις τη σειρά δύο ή περισσότερων ενεργειών.

Παράδειγμα: Στην κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης πρέπει να κάνεις οικονομία πριν αρχίσεις τη διαφήμιση. Αν αυτή η σειρά αλλάξει, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένας οργανισμός μικρότερος σε μέγεθος ή ένα άτομο με λιγότερη επιρροή.

Η κεντρική ιδέα είναι ότι, αν δεν είναι γνωστές οι φόρμουλες ή αν δεν εφαρμόζονται σωστά, ένας οργανισμός αναδύεται μικρότερος μετά από κάθε κρίση.

Ένα άτομο μπορεί να βρίσκεται σε διάφορες καταστάσεις. Η Ηθική είναι το μέσο με το οποίο
μπορεί κανείς να ανεβάσει τον εαυτό του σε υψηλότερη κατάσταση και να βελτιώσει την επιβίωσή του.

Η κατάσταση του να ζεις.