ΕΡΓΑΣΙΑ >> 10. Διαβάστε: «Ερμηνεία των Στατιστικών».

ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΤΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ

Mπορεί κανείς να προσδιορίσει την κατάσταση μιας στατιστικής απ’ την κλίση της στο διάγραμμα.

ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΦΘΟΝΙΑ

 

Η Ισχύς δεν κρίνεται με βάση μία εβδομάδα ούτε με βάση μία γραμμή σ’ ένα γράφημα. Ισχύς είναι μια τάση Κανονικής Λειτουργίας που παραμένει σε πολύ υψηλό επίπεδο. (Δες την απόμενη ενότητα, Τάσεις των Στατιστικών, Ερμηνεία των Στατιστικών). Έτσι, η Κατάσταση Ισχύος πρέπει να καθορίζεται από στατιστικές περισσότερες από μια εβδομάδα.