ΕΡΓΑΣΙΑ >> 11. Διαβάστε: «Τάσεις των στατιστικών, ερμηνεία των στατιστικών».

ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Η ερμηνεία των στατιστικών περιλαμβάνει την τάση.

Τάση σημαίνει τη ροπή που έχουν οι στατιστικές να είναι κατά μέσον όρο ανοδικές, επίπεδες ή καθοδικές σε διάρκεια πολλών εβδομάδων, ή ακόμα και μηνών, εφόσον η κατάσταση παραμένει.

Όσο πιο κοντά βρίσκεται κανείς στην τοποθεσία όπου ανήκει μια στατιστική, τόσο πιο γρήγορα μπορεί να τη διευθετήσει και τόσο λιγότερος χρόνος ανά στατιστική χρειάζεται για την ερμηνεία της.

Μπορεί κανείς να ερμηνεύσει τη δική του προσωπική στατιστική ώρα με την ώρα.

Ο επικεφαλής κλάδου ή ενός τομέα ενός οργανισμού μπορεί να την ερμηνεύει σε ημερήσια βάση.

Ο επικεφαλής ενός μεγαλύτερου τομέα ενός οργανισμού χρειάζεται στατιστικές μερικών ημερών.

Ένας Γενικός Διευθυντής ή διοικητής θα χρησιμοποιούσε εβδομαδιαία στατιστική.

Όσοι διοικούν από μακριά θα χρησιμοποιούσαν την τάση (η οποία θα ήταν αρκετών εβδομάδων) της στατιστικής των κλάδων για να τις ερμηνεύσουν.

Με λίγα λόγια, όσο πιο κοντά βρίσκεται κανείς τόσο πιο εύκολα ερμηνεύει τη στατιστική και τόσο πιο εύκολα την αλλάζει.

Κάποιος ξέρει πως δεν είχε στατιστική τη Δευτέρα – δεν είχε έρθει στη δουλειά. Έτσι, την Τρίτη προσπαθεί να καλύψει τη διαφορά.

Από την άλλη μεριά, ένα Ηπειρωτικό Εκτελεστικό Συμβούλιο θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τάση εβδομάδων για να δει τι συμβαίνει.

Διαβάζοντας τις Τάσεις των Στατιστικών

Τάση είναι η κλίση προς μια γενική πορεία ή κατεύθυνση.

Οιτάσεις μπορούν να είναι οτιδήποτε από Κίνδυνο ως Ισχύ, αναλόγως με την κλίση και το πόσο απότομες είναι. Είναι επίσης πιθανό να έχεις μια τάση Μη Ύπαρξης.

 

Σχεδιασμένη κατά εβδομάδες:
Μια τάση Μη Ύπαρξης θα ήταν κάπως έτσι.
Αυτή θα ήταν επίσης τάση Μη Ύπαρξης.
Αυτή θα ήταν τάση Κινδύνου.
Αυτή θα ήταν τάση Έκτακτης Ανάγκης.
Αυτή θα ήταν τάση Κανονικής Λειτουργίας.
Ακόμα και μια ανεπαίσθητη αύξηση πάνω από το οριζόντιο είναι Κανονική Λειτουργία.
Αυτή θα ήταν τάση Αφθονίας.
Αυτό το διάγραμμα δείχνει Αφθονία που καταλήγει
σε Ισχύ.
 

ο επικεφαλής ενός οργανισμού της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας, υπεύθυνος για το σχεδιασμό και τη διεύθυνση του οργανισμού καθώς επίσης και για τις στατιστικές και τη βιωσιμότητα του.