ΕΡΓΑΣΙΑ >> 20. Διαβάστε: «Εφαρμογή των καταστάσεων ηθικής».

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΘΙΚΗΣ.

Είναι ζωτικής σημασίας να καταλάβουμε ότι οι φόρμουλες των καταστάσεων ηθικής υπάρχουν. Αποτελούν αναπόσπαστο μέρος οποιασδήποτε ασχολίας σ’ αυτό το σύμπαν, και τώρα που είναι γνωστές πρέπει να ενεργούμε σύμφωνα μ’ αυτές. Αυτό μειώνει γύρω στο 90% τον παράγοντα τύχη στις επιχειρήσεις ή στα οικονομικά ενός ατόμου. Οι μεταβλητές είναι μόνο το πόσο καλά αξιολογεί κανείς την κατάσταση και πόσο δραστήριος είναι όταν εφαρμόζει τις φόρμουλες.

To επόμενο πράγμα που πρέπει να γνωρίζεις είναι ότι η σωστή εφαρμογή της σωστής φόρμουλας αποδίδει. Αποδίδει άσχετα με το πόσο ανόητα εφαρμόζεται, αρκεί μόνο να εφαρμόζεται η σωστή φόρμουλα και τα βήματα να γίνονται ακριβώς με τη σειρά που δίνονται. Η ευφυΐα φαίνεται μόνο στην ταχύτητα αποκατάστασης ή εξάπλωσης. Οι πολύ έξυπνες εφαρμογές φαίνονται σε μια μεγάλη εξάπλωση, που συμβαίνει πάρα πολύ γρήγορα. Οι όχι και τόσο έξυπνες εφαρμογές, με την προϋπόθεση βέβαια ότι είναι σωστές, φαίνονται σε μια πιο αργή εξάπλωση. Μ’ άλλα λόγια, δε χρειάζεται να είναι κανείς ιδιοφυΐα για να τις εφαρμόσει ή να επινοήσει τις απαραίτητες ιδέες σε αυτές. Χρειάζεται μόνο να εντοπίσει με ακρίβεια την κατάσταση ηθικής και να ενεργήσει δραστήρια πάνω στην εφαρμογή των βημάτων με τη σειρά ακριβώς που δίνονται. Όσο πιο λαμπρές είναι οι ιδέες τόσο πιο γρήγορα γίνεται και η εξάπλωση, αυτό είναι όλο. Η εξάπλωση ή το κέρδος αυτά καθαυτά είναι αναπόφευκτα. Εντούτοις, αν η ανιαρότητα κατά την εφαρμογή περιλαμβάνει την προσθήκη άχρηστων βημάτων, τότε μπορεί κανείς να αποτύχει και, αν είναι τόσο ανόητος ώστε να κάνει λάθος εκτίμηση των καταστάσεων και να εφαρμόσει λάθος φόρμουλα και με τα βήματα σε λάθος σειρά, τότε όντως του αξίζει να αποτύχει!

Κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι αυτές οι καταστάσεις ηθικής, εφαρμόζονται για ένα σύμπαν, έναν πολιτισμό, έναν οργανισμό, ένα τμήμα κάποιου οργανισμού ή ένα άτομο, ομοίως.

Το τελευταίο πράγμα που πρέπει να γνωρίζουμε είναι πως, όταν ξέρει κανείς τις φόρμουλες, φέρει και την ευθύνη να τις χρησιμοποιεί. Διαφορετικά, μπορεί να κατηγορηθεί για αυτοκτονία εκ προμελέτης! Γιατί αυτές είναι οι φόρμουλες. Και όντως λειτουργούν ως διά μαγείας.

Αν αυτές οι φόρμουλες δεν είναι γνωστές ή αν δε χρησιμοποιούνται, η εξάπλωση είναι εντελώς θέμα πιθανοτήτων ή τύχης, άσχετα με το πόσο καλές είναι οι ιδέες κάποιου.