ΕΡΓΑΣΙΑ >> 7. Διαβάστε: «Η μέτρηση της επιβίωσης: Στατιστικές».

Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ

Το επόμενο πράγμα που πρέπει να γνωρίζει κανείς σχετικά με την εφαρμογή της σωστής φόρμουλας είναι ότι αυτό γίνεται μόνο κατόπιν προσεχτικής και αδιάκοπης επιθεώρησης των στατιστικών. Λέγοντας στατιστικές εννοούμε αριθμό πραγμάτων μετρήσιμης ποσότητας, όλα σε σχέση με το χρόνο. Η τιμή μιας στατιστικής που δε συγκρίνεται με το ίδιο είδος μιας προηγούμενης, δεν πρόκειται να δώσει πληροφορίες για την εξέλιξη οποιασδήποτε στατιστικής στο μέλλον. Μια τιμή στατιστικής από μόνη της δεν έχει νόημα. Οι στατιστικές είναι πάντα χειρότερες, ίδιες ή καλύτερες απ’ ό,τι ήταν σε μια προηγούμενη χρονική περίοδο. Επομένως, η απόδοση των στατιστικών με τη μορφή γραφικής παράστασης και το διάβασμα των γραφικών παραστάσεων είναι μια ζωτική ανάγκη για τον έλεγχο της λειτουργίας ενός οργανισμού, ενός τμήματος ή ενός ατόμου και για την εφαρμογή της Φόρμουλας κάθε Κατάστασης.

Αυτό είναι πολύ πιο εύκολο απ’ ό,τι φαίνεται. Αν το εισόδημά σου την προηγούμενη βδομάδα ήταν 1.000 ευρώ και αυτή τη βδομάδα είναι μόνο 200 ευρώ, τότε υπάρχει ολοφάνερα πτώση· αν το εισόδημά σου είναι 1.100 ευρώ αυτή τη βδομάδα, τότε είσαι αρκετά σταθερός· αν το εισόδημά σου είναι 5.000 ευρώ, έχεις αφθονία – όλα αυτά σε σύγκριση με τα 1.000 ευρώ που έβγαλες την προηγούμενη βδομάδα. Όλα σε σύγκριση με τα 1.000 δολάρια που έβγαλες την προηγούμενη βδομάδα.

Ποιος είναι ο Κώδικας Συμπεριφοράς που θα πρέπει να ακολουθήσεις για να παραμείνεις σε υγιή επίπεδα σε μια τέτοια κατάσταση; Είναι οι Φόρμουλες των Καταστάσεων Ηθικής.

Το τρίτο πράγμα που θα πρέπει να γνωρίζεις είναι ότι η εφαρμογή της λάθος φόρμουλας μπορεί να καταστρέψει έναν οργανισμό, ένα τμήμα ή ένα άτομο. Το άτομο είναι σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης. Αν εφαρμόσει την Κατάσταση Αφθονίας ή Ισχύος ή οτιδήποτε άλλο εκτός από τη Φόρμουλα της Έκτακτης Ανάγκης, το άτομο θα χρεοκοπήσει. Έτσι είναι φτιαγμένο το σύμπαν. Πρέπει να εφαρμοστεί η σωστή κατάσταση.