ΕΡΓΑΣΙΑ >> 9. Διαβάστε: «Τι Είναι οι Στατιστικές».

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ

Τι είναι στατιστική; Στατιστική είναι ένας αριθμός ή ποσότητα που συγκρίνεται μ’ έναν προηγούμενο αριθμό ή ποσότητα του ίδιου πράγματος. Οι στατιστικές αναφέρονται στην ποσότητα της δουλειάς που έγινε ή στην αξία της σε χρήματα.

Μια καθοδική στατιστική δείχνει ότι ο τωρινός αριθμός κάποιου πράγματος είναι μικρότερος απ’ ό,τι ήταν πριν.

Μια ανοδική στατιστική δείχνει ότι ο τωρινός αριθμός είναι μεγαλύτερος απ’ ό,τι ήταν πριν.

Εμείς ενεργούμε βάσει στατιστικών. Οι στατιστικές δείχνουν αν ένα μέλος του προσωπικού ή μια ομάδα δουλεύουν ή όχι, καθόσον η δουλειά τους απεικονίζεται στη στατιστική. Αν δεν εργάζονται αποτελεσματικά, η στατιστική αναπόφευκτα πέφτει. Αν εργάζονται αποτελεσματικά, η στατιστική ανεβαίνει.

Αρνητικές Στατιστικές

Κάποια πράγματα έχουν ανοδική στατιστική όταν έχουν κακή πορεία (όπως η στατιστική για τα αυτοκινητικά δυστυχήματα). Εμείς, ωστόσο, δε χρησιμοποιούμε αρνητικές στατιστικές. Χρησιμοποιούμε μόνο ποσότητες που δείχνουν κάτι καλό όταν ανεβαίνουν ή που δείχνουν κάτι κακό όταν πέφτουν.

Τα Διαγράμματα των Στατιστικών

Ένα διάγραμμα είναι μια γραμμή ή γράφημα που δείχνει πώς μια ποσότητα εξαρτάται από μια άλλη ή συγκρίνεται με μια άλλη ποσότητα ή πώς τη μεταβάλλει. Είναι ένα οποιοδήποτε εικονογραφημένο σχέδιο που χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει αριθμητικές σχέσεις.

Ένα διάγραμμα δεν είναι κατατοπιστικό αν οι κάθετες υποδιαιρέσεις του είναι τέτοιες, που οι μεταβολές στη γραμμή του διαγράμματος καταλήγουν να είναι πάρα πολύ μικρές. Επίσης, δεν είναι δυνατόν να σχεδιάσεις ένα διάγραμμα αν οι μεταβολές στη γραμμή του είναι πάρα πολύ μεγάλες.

Αν οι αυξομειώσεις δε φαίνονται καθαρά πάνω σε ένα διάγραμμα, τότε αυτοί που ερμηνεύουν το διάγραμμα κάνουν λάθη. Μια γραμμή που φαίνεται επίπεδη θα έπρεπε, στην πραγματικότητα, να μοιάζει με οροσειρά.

Λέγοντας κλίμακα εννοούμε τον αριθμό οποιουδήποτε πράγματος ανά κάθετο εκατοστό του διαγράμματος.

Να πώς θα φτιάξεις μια κλίμακα:

Κάθε στατιστική έχει διαφορετική κλίμακα.

1. Καθόρισε τη χαμηλότερη αριθμητική τιμή που αναμένεις ότι θα πάρει μια συγκεκριμένη στατιστική – αυτή η τιμή δεν είναι πάντα το μηδέν.

2. Καθόρισε την υψηλότερη τιμή που πιστεύεις ότι θα φτάσει η συγκεκριμένη στατιστική στους επόμενους τρεις μήνες.

3. Αφαίρεσε το (1) από το (2).

4. Υπολόγισε τις αναλογίες των κάθετων υποδιαιρέσεων που βρήκες στο (3).

Η κλίμακά σου θα είναι πολύ πραγματική και θα δείχνει τις ανόδους και τις καθόδους της.

Σχηματίζοντας Διαγράμματα
Ένα γράφημα με λανθασμένη κλίμακα δε δείχνει με ακρίβεια τις αλλαγές σε μια στατιστική κι έτσι καθιστά το γράφημα λιγότερο χρήσιμο.
Ένα γράφημα με σωστή κλίμακα δείχνει τις αλλαγές σε μια στατιστική και καθιστά ευκολότερο να καθορίσει κανείς ποια κατάσταση να εφαρμόσει.

 

Ορίστε ένα λανθασμένο παράδειγμα.

Έχουμε έναν οργανισμό που λειτουργεί με 5.000 δολάρια τη βδομάδα. Υπολογίζουμε τις αναλογίες των κάθετων υποδιαιρέσεων του φύλλου του γραφήματος, που είναι συνολικά 100, έτσι ώστε κάθε μια τους να αντιπροσωπεύει 1.000 δολάρια. Όταν κάνουμε αυτό το γράφημα, θα φαίνεται μια χαμηλή γραμμή, πολύ επίπεδη, άσχετα με το πόσο εισόδημα κάνει ο οργανισμός, επομένως δεν τραβάει καμιά προσοχή εκ μέρους των στελεχών όταν αυτή η γραμμή υψώνεται ή πέφτει.

Ορίστε ο σωστός τρόπος για να το κάνεις όσον αφορά ένα Ακαθάριστο Εισόδημα ενός οργανισμού που είναι κατά μέσον όρο 5.000 δολάρια την εβδομάδα.

1. Κοιτώντας τα παλιά διαγράμματα των περασμένων έξι μηνών, ανακαλύπτουμε ότι ποτέ δεν έπεσε κάτω από τα 2.400 δολάρια. Έτσι, παίρνουμε το 2.000 ως το κατώτατο σημείο του διαγράμματος.

2. Υπολογίζουμε ότι αυτός ο οργανισμός θα πρέπει να φτάσει στα 12.000 δολάρια στους επόμενους τρεις μήνες, οπότε παίρνουμε αυτό το νούμερο για κορυφή στο χαρτί του διαγράμματος.

3. Αφαιρούμε το 2.000 από το 12.000 κι έχουμε 10.000.

4. Παίρνουμε τα 100 τετραγωνάκια στον κάθετο άξονα και ορίζουμε ότι το καθένα αντιστοιχεί με 100 δολάρια, αρχίζοντας με τα 2.000 ως κατώτατο σημείο.

Τώρα παριστάνουμε γραφικά το Ακαθάριστο Εισόδημα με 100 δολάρια ανά υποδιαίρεση του διαγράμματος.

Αυτό θα φαίνεται όπως πρέπει, θα δείχνει τις πτώσεις και τις ανόδους πολύ καθαρά, κι έτσι θα είναι χρήσιμο στα στελέχη όταν θα ερμηνεύουν τις στατιστικές.

Προσπάθησε να χρησιμοποιείς μονάδες που να μπορούν να υπολογιστούν εύκολα, όπως 5, 10, 25, 50, 100 και δείξε ποια είναι η κλίμακα πάνω στο διάγραμμα (1 υποδιαίρεση = 25).

Το στοιχείο της ελπίδας μπορεί να εισχωρήσει υπερβολικά σε ένα διάγραμμα. Υπολόγισε την κλίμακα κάθε διαγράμματος ξεχωριστά. Αν πας σε ένα καινούργιο χαρτί γραφήματος, υπολόγισε την κλίμακα όλη ξανά από την αρχή και, καθώς ο οργανισμός αυξάνει τη δραστηριότητά του, η κλίμακα θα αναπροσαρμόζεται από το ένα χαρτί μετά το άλλο. Για παράδειγμα, χρειάστηκαν 18 μήνες για να πενταπλασιαστούν οι στατιστικές ενός οργανισμού (5 φορές αύξηση του εισοδήματος κ.λπ.) και χρειάστηκαν πολλά χαρτιά για το διάγραμμα, επομένως φτιάξε την κλίμακα έτσι ώστε να δείχνει αυτό που αναμένεις την παρούσα χρονική περίοδο.

Στην οριζόντια χρονική κλίμακα προσπάθησε να μην υπερβείς τους τρεις μήνες, μια και κάποιος μπορεί να κάνει αυτή την κλίμακα πολύ συμπυκνωμένη επίσης, καθώς και πολύ απλωμένη, όπου πάλι να φαίνεται σαν μια επίπεδη γραμμή και να παραπληροφορεί.

Ο καθορισμός της σωστής κλίμακας είναι η ουσία ενός καλού διαγράμματος.