ΕΡΓΑΣΙΑ >> 14. Διαβάστε από το «Μέθοδοι Λεξισαφήνισης», το τμήμα «Βασική Λεξισαφήνιση».

ΜΕΘΟΔΟΙ ΛΕΞΙΣΑΦΗΝΙΣΗΣ

Εννέα διαφορετικές µέθοδοι έχουν αναπτυχθεί στη Σαηεντολογία για την αποσαφήνιση των εννοιών των λέξεων.

Καλύπτουν διάφορους τρόπους εντοπισµού των παρανοηµένων λέξεων που βρίσκονται πίσω από τις δυσκολίες ενός ατόµου. Αυτές οι µέθοδοι εκτείνονται από την εύρεση παρανοηµένων λέξεων στο κείµενο που µελετά κάποιος, στην αποσαφήνιση βασικών λέξεων που σχετίζονται µε τη δουλειά κάποιου, µέχρι ακόµα και την ανίχνευση των λέξεων που είχαν παρανοηθεί σε θέµατα που µελετήθηκαν χρόνια πριν!

Εδώ, δίνονται τρεις απ’ αυτές τις µεθόδους Λεξισαφήνισης, οι οποίες µπορούν να εφαρµοστούν εύκολα στην καθηµερινή ζωή.

Βασική Λεξισαφήνιση

Η Βασική Λεξισαφήνιση είναι η µέθοδος µε την οποία βρίσκει κανείς µια παρανοηµένη λέξη ψάχνοντας στο κείµενο γι’ αυτήν πριν από το σηµείο όπου άρχισε να έχει πρόβληµα. Αυτή είναι η πιο βασική µέθοδος Λεξισαφήνισης που χρησιµοποιείται στη Σαηεντολογία.

Ένας µαθητής πρέπει να γνωρίζει πώς να κινείται γρήγορα και µε επιτυχία στις σπουδές του. Θα πρέπει να είναι ικανός να χειρίζεται οτιδήποτε επιβραδύνει την πρόοδό του ή παρεµβαίνει σ’ αυτήν. Εφαρµόζει την Τεχνολογία Μελέτης για να βοηθήσει τον εαυτό του.

Ένας μαθητής που χρησιμοποιεί τεχνολογία μελέτης θα κοιτάζει στο λεξικό κάθε λέξη που συναντά την οποία δεν καταλαβαίνει, και ποτέ δε θ’ αφήσει πίσω του μια λέξη τη σημασία της οποίας δε γνωρίζει.

Αν ο ίδιος ο µαθητής συναντήσει προβλήµατα, ο συνάδελφός του στη µελέτη ή ο δάσκαλός του (που στη Σαηεντολογία ονοµάζεται Επόπτης) χρησιµοποιεί Βασική Λεξισαφήνιση για να χειριστεί οτιδήποτε επιβράδυνε την πρόοδό του ή παρενέβη σ’ αυτήν.

Αν περιµένουµε να πιάσει τον µαθητή έντονη υπνηλία ή «αποχαύνωση» (να αισθάνεται κουρασµένος, νυσταγµένος ή θολωµένος, σαν να είναι µαστουρωµένος ή ναρκωµένος) για να καταλάβουµε ότι υπάρχει παρανοηµένη λέξη και να τον χειριστούµε, τότε περιµέναµε πολύ περισσότερο απ’ όσο θα έπρεπε. Αν έχετε δει ποτέ κάποιο µαθητή να αποκοιµιέται πάνω από το βιβλίο του, τότε ξέρετε τι σηµαίνει «αποχαύνωση» . Πολύ πριν απ’ αυτό το σημείο, κάποιος έπρεπε να είχε βάλει αυτό το μαθητή να ψάξει για μια παρανοημένη λέξη. Πρέπει να ψάξουµε για την παρανοηµένη λέξη αµέσως µόλις ο µαθητής αρχίσει να είναι αργός ή δε δείχνει και τόσο εύστροφος όσο 15 λεπτά πριν. ∆εν πρόκειται για κάποια παρανοηµένη φράση ή ιδέα ή έννοια, αλλά για µία παρανοηµένη ΛΕΞΗ. Αυτό συµβαίνει πάντοτε πριν το ίδιο το θέµα αρχίσει να µην είναι κατανοητό.

Η Βασική Λεξισαφήνιση γίνεται ως εξής:

1. Ο µαθητής δεν «πετάει» από άποψη ταχύτητας και δε δείχνει τόσο εύστροφος όσο ήταν ή µπορεί απλώς να εµφανίζει έλλειψη ενθουσιασµού, να είναι πολύ αργός στο µάθηµα, να χασµουριέται, ν’ αδιαφορεί, να σχεδιάζει αφηρηµένα ή να ονειροπολεί κ.λπ.

2. Ο μαθητής τότε πρέπει να ψάξει πιο πριν στο κείμενο για μια παρανοημένη λέξη. Πάντα υπάρχει κάποια· δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Μπορεί η παρανοημένη λέξη να βρίσκεται δύο ή περισσότερες σελίδες πιο πίσω, αλλά βρίσκεται πάντα πιο πριν στο κείμενο από το σημείο όπου είναι τώρα ο μαθητής.

3. Η λέξη εντοπίζεται. Ο μαθητής την αναγνωρίζει καθώς ψάχνει γι’ αυτήν πιο πριν στο κείμενο. Ή, αν ο µαθητής δεν µπορεί να τη βρει, µπορεί κάποιος να επιλέγει λέξεις από το κείµενο που θα µπορούσαν να αποτελούν την παρανοηµένη λέξη και να τον ρωτάει «Τι σηµαίνει ______;», για να δει αν ο µαθητής δίνει το σωστό ορισμό.

4. Ο µαθητής κοιτάζει τη λέξη που εντοπίστηκε σ’ ένα λεξικό και την αποσαφηνίζει κάνοντας τα βήµατα για την αποσαφήνιση µιας παρανοηµένης λέξης που περιγράφτηκαν παραπάνω. Τη χρησιµοποιεί προφορικά αρκετές φορές σε προτάσεις δικής του σύνθεσης, µέχρις ότου είναι ολοφάνερο, από τη σύνθεση των προτάσεών του, ότι καταλαβαίνει τη λέξη.

5. Ο μαθητής διαβάζει τώρα το κείμενο που περιείχε την παρανοημένη λέξη. Αν τώρα δε δείχνει εύστροφος, δεν είναι πρόθυµος να συνεχίσει, δεν αισθάνεται καλύτερα κ.λπ., τότε υπάρχει κάποια άλλη παρανοηµένη λέξη πιο πριν στο κείµενο. Αυτή εντοπίζεται επαναλαμβάνοντας τα βήματα 2-5.

6. Όταν ο µαθητής δείχνει εύστροφος και αισθάνεται καλύτερα, συνεχίζει να μελετάει από το σημείο που ήταν η παρανοημένη λέξη μέχρι την περιοχή που δεν καταλάβαινε (εκεί που άρχισε το βήµα 1).

Ο µαθητής θα είναι τώρα ενθουσιώδης µε τη µελέτη του θέµατος και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσµα της Βασικής Λεξισαφήνισης. (Αν έχει διαφύγει κάποια παρανοημένη λέξη ή αν υπάρχει μία παρανοημένη λέξη προηγουμένως στο κείμενο, το αποτέλεσμα αυτό δε θα επιτευχθεί. Αν είναι έτσι, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5.) Αν ο μαθητής είναι τώρα ενθουσιώδης, βάλτε τον να συνεχίσει τη μελέτη.

Η καλή λεξισαφήνιση είναι ένα σύστημα κατά το οποίο ψάχνουμε προς τα πίσω. Πρέπει να ψάξετε πριν από το σηµείο όπου ο µαθητής έγινε κουτός ή ένιωσε σύγχυση, και θα βρείτε ότι υπάρχει κάποια λέξη που δεν την καταλαβαίνει, κάπου πριν την αρχή του προβλήµατος. Αν δε δείξει ν’ αποκτά ευστροφία όταν η λέξη βρεθεί και αποσαφηνιστεί, θα υπάρχει µια ακόµη παρανοηµένη λέξη πριν από αυτή.

Αυτό θα σας γίνει ολοφάνερο αν καταλάβετε ότι αν το πρόβλημα δεν επιλύεται, τότε αυτό με το οποίο έχει, φαινομενικά, πρόβλημα ο μαθητής δεν είναι το πραγματικό του πρόβλημα. Διαφορετικά θα είχε επιλυθεί, έτσι δεν είναι; Αν ήξερε τι δεν καταλάβαινε, θα μπορούσε να το λύσει μόνος του. Έτσι, το να του μιλάτε σχετικά με αυτό που νομίζει ότι δεν καταλαβαίνει, απλώς δεν οδηγεί πουθενά. Το πρόβλημα βρίσκεται πιο πριν.

Εντοπισμός της Λέξης

Η λύση είναι να βρείτε το σημείο όπου ο μαθητής δεν είχε κανένα πρόβλημα και το σημείο όπου ο μαθητής έχει τώρα πρόβλημα, και η παρανοημένη λέξη θα βρίσκεται εκεί, ενδιάμεσα. Θα είναι στο τέλος τέλος του σημείου όπου δεν υπήρχε πρόβλημα.

Η Βασική Λεξισαφήνιση είναι εκπληκτικά αποτελεσματική όταν γίνεται όπως περιγράφεται εδώ.