ΕΡΓΑΣΙΑ >> 23. Διαβάστε το άρθρο «Εφαρμόζοντας την Τεχνολογία Μελέτης».

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η Τεχνολογία Μελέτης είναι µια γέφυρα που οδηγεί σε µια µόρφωση η οποία θα είναι χρήσιµη στο µαθητή για πολύ καιρό αφού αφήσει τη σχολική αίθουσα.

Η διαφορά ανάµεσα στον «εύστροφο» και στον «κουτό» µαθητή, στο µαθητή που είναι πάρα πολύ γρήγορος και σ’ αυτόν που είναι πάρα πολύ αργός, είναι στην πραγµατικότητα µόνο το γεγονός ότι ο ένας είναι προσεχτικός και ο άλλος απρόσεχτος.

Ο προσεχτικός μαθητής εφαρμόζει την τεχνολογία μελέτης. Μελετάει με την πρόθεση να μάθει κάτι. Χειρίζεται οποιοδήποτε εµπόδιο µελέτης εµφανίζεται καθώς δουλεύει πάνω στην ύλη του. Αν διαβάζει µια παράγραφο και ξαφνικά συνειδητοποιεί ότι δεν έχει ιδέα τι διαβάζει, γυρίζει πίσω και βρίσκει πού µπερδεύτηκε. Ακριβώς πριν απ’ αυτό το σηµείο υπάρχει µια λέξη που δεν κατάλαβε. Αν είναι προσεχτικός µαθητής, δε συνεχίζει – όχι µέχρι να βρει ποια είναι αυτή η λέξη και τι σηµαίνει.

Αυτός είναι ένας προσεχτικός µαθητής, και η ευστροφία του στο θέµα που µελετά εξαρτάται απ’ το βαθµό στον οποίο εφαρµόζει την τεχνολογία µελέτης. Δεν εξαρτάται από κανένα έμφυτο ταλέντο ή τίποτε άλλο. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι το πόσο κατέχει το θέµα της µελέτης.

Αυτό το βιβλίο σίγουρα δεν περιέχει τα πάντα γύρω από την τεχνολογία µελέτης. Είναι ένα πολύ ευρύ θέµα. Αλλά µ’ αυτά που διαβάσατε σ’ αυτές τις σελίδες, έχετε τώρα τα εργαλεία για να µελετήσετε οτιδήποτε µε περισσότερη επιτυχία και να βοηθήσετε τους άλλους να κάνουν το ίδιο.