ΕΡΓΑΣΙΑ >> 5. Διαβάστε το τμήμα «Το Δεύτερο Εμπόδιο: Πολύ Απότομη Βαθμίδωση».

ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ

Το Δεύτερο Εμπόδιο: Πολύ Απότομη Βαθμίδωση

Βαθμίδωση είναι μια βαθμιαία προσέγγιση σε κάτι, που γίνεται βήμα προς βήμα, επίπεδο προς επίπεδο, με κάθε βήμα ή επίπεδο να μπορεί να επιτευχθεί εύκολα – με τρόπο ώστε, εντέλει, πολύπλοκες και δύσκολες δραστηριότητες να μπορούν να επιτευχθούν με σχετική ευκολία. Ο όρος βαθμίδωση ισχύει επίσης για κάθε ένα από τα βήματα που γίνονται σε μια τέτοια προσέγγιση.

Όταν κάποιος συναντά πολύ απότοµη βαθµίδωση, καθώς µελετάει κάποιο θέµα, προκύπτει κάποιο είδος σύγχυσης ή µια κατάσταση διανοητικής ταλάντευσης ή αστάθεια. Αυτό είναι το δεύτερο εμπόδιο στη μελέτη

Η λύση γι’ αυτό το εμπόδιο, της πολύ απότομης βαθμίδωσης, είναι να μειώσετε τη βαθμίδωση, να γυρίσετε δηλαδή σε προηγούμενα βήματα. Βρείτε πότε δεν ήταν µπερδεµένο το άτοµο µ’ αυτά που µελετούσε και έπειτα βρείτε ποια καινούργια ενέργεια επιχείρησε. Βρείτε τι πίστευε ότι κατάλαβε πολύ καλά, ακριβώς πριν βρεθεί σε πλήρη σύγχυση.

Θ’ ανακαλύψετε ότι υπάρχει κάτι σ’ αυτή την περιοχή –στο κοµµάτι που νόµιζε ότι κατάλαβε καλά– το οποίο δεν το είχε καταλάβει πραγµατικά.

Όταν αυτό το τμήμα ξεκαθαριστεί, θα μπορέσετε και πάλι να προχωρήσετε.

Όταν ένα άτοµο βρεθεί τροµαχτικά µπερδεµένο µε τη δεύτερη ενέργεια που επρόκειτο να γνωρίσει ή να κάνει, µπορούµε να είµαστε βέβαιοι ότι δεν κατάλαβε ποτέ πραγµατικά την πρώτη ενέργεια.

Αυτό το εµπόδιο είναι πιο ευδιάκριτο και έχει µεγαλύτερη εφαρµογή στο πεδίο της ντούινγκνες –της πρακτικής εφαρµογής, της εκτέλεσης κάποιας δράσης ή δραστηριότητας– σε αντίθεση µε την απλή µελέτη της θεωρίας ή των νοηµάτων.

η εκτέλεση μιας ενέργειας ή δραστηριότητας.